23 november 2013

Edward Snowden is een door KGB gerekruteerde defector

Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. 




Edward Snowden is een door KGB gerekruteerde defector

Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen en niet alleen die alarmbellen die de Nederlandse media willen horen.
Het is toch opvallend , hoop ik, dat er alleen 'schandalen' worden onthuld over afgeluisterde 'vrienden' van de Amerikanen in onze westerse samenleving. Het is toch naïef te veronderstellen dat dat niet ook is gebeurd in andere landen. Voor de hand ligt dan toch de oude vijand Rusland.

Snowden veilig in het Kremlin

Laat juist daar nu Edward Snowden veilig onderdak hebben gevonden en gekregen. Het is toch logisch dat Snowden een veilige schuilplaats werd aangeboden in ruil voor, bijvoorbeeld zwijgen over de zwakke kanten van het hele Kremlin, zo niet die van president Poetin zelf, die natuurlijk ook is afgeluisterd.

Ik wil niet zover gaan dat Edward Snowden een resultaat is van een perfecte Russische operatie om de USA en de oude bondgenoten tegen elkaar uit te spelen. Het zou natuurlijk wel een goede spionagestunt zijn als over enige jaren blijkt dat Rusland wel achter deze verdeel en heers operatie zit, met het doel de bondgenoten juist nu te overtuigen van kwaad spel door de VS.

Poetin ook afgeluisterd



Wanneer de VS naast Merkel en de Paus ook Poetin heeft afgeluisterd - en waarom niet - heeft niet alleen het Kremlin een groot imagoprobleem. Maar ook de Amerikanen die moeten toegeven dat de Russische geheime diensten gigantische represailles hebben genomen met 'hun' Edward Snowden.

Wie heeft wie in de tang? Heeft Rusland de VS in hun macht met de overloper Snowden binnen de muren van het Kremlin? Of zijn de VS met hun NSA-activiteiten heer en meester in het Kremlin en hebben zij ook de mobiele telefoon afgeluisterd van Vladimir Poetin?

Plot: Snowden is defector

Tot slot. Wanneer je leest over de strijd tussen de inlichtingendiensten van Rusland en Amerika, dan zou nu het plot zijn dat Edward Snowden een gerekruteerde defector (overloper) is, die uit ideologische motieven zijn land, de VS, verraadt in opdracht van het KGB om de bondgenoten van de VS in het vrije westen tegen elkaar op te zetten.

Maar ik begrijp het ook wel dat niet iedereen wil of kan geloven dat de zogenaamde klokkenluider een Amerikaanse defector. Wie gelooft nog zijn/haar eigen gezond verstand? Dit doet dan weer denken aan die jaren 60 en vooral 70, toen heel Nederland rücksichtslos anti-Amerikaans was.

Waarom gelooft iedereen zo maar die Snowden?

Het is toch echt beter te luisteren naar meer bronnen en hun invalshoeken dan uiteindelijk alleen Edward Snowden op zijn blauwe ogen te geloven. Dat is pas echt naïef.

19 november 2013

Snowden mag niet onthullen dat ook Poetin is afgeluisterd

  

President Poetin van Rusland werd ook afgeluisterd, maar Snowden mag niets onthullen in ruil voor een veilig verblijf in Moskou. SP-Kamerlid Van Raak moet in Rusland nader onderzoek doen.

SP-Kamerlid Van Raak moet Edward Snowden niet in Tweede Kamer maar in Moskou ondervragen

Snowden niet in Tweede Kamer

Snowden kan niet naar Nederland komen. President Poetin heeft zonder twijfel voorwaarden gesteld aan het verblijf van Snowden in Moskou. Die mag niets onthullen over Amerikaanse afluisterpraktijken in Rusland. Poetin doet er alles aan om te verbergen dat ook hij als president van Rusland door de Amerikanen is afgeluisterd. Dus moet nu SP-Kamerlid Van Raak als Nederlands parlementariër in Moskou aanvullend onderzoek doen naar de redenen waarom Snowden nog niets onthult over Amerikaanse 'afluisterpraktijken' in Rusland.

Klokkenluider of landverrader

Het blijft een raadsel waarom verscheidene politici in Nederland, een land dat al 200 jaar een 'vriend' is van Amerika, de voormalige CIA-medewerker en NSA-systeembeheerder, de Amerikaan Edward Snowden niet als een verrader zien, maar als een klokkenluider. Een van die politici is SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij is een enorme bewonderaar en aanhanger van Edward Snowden.

Nederlandse geschiedenis

Allereerst wil Van Raak weten waarom de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten op schoot zitten bij de Amerikanen. Hem valt een belangrijk gebrek aan historisch besef te verwijten. De partij kent de geschiedenis van Nederland en zijn bondgenoten sinds de Tweede Oorlog kennelijk niet. Zijn eigen oppositiepartij komt niet veel slimmer over door te veronderstellen dat er antwoord komt op vragen welke geheime afspraken er zijn gemaakt tussen Nederlandse en Amerikaanse veiligheidsdiensten.
Ten tweede wil Van Raak met de voormalig CIA-medewerker Edward Snowden zelf praten. Maar het aller-domste wat hij wil doen, is proberen de Amerikaan naar Nederland te halen. Hij is zo naïef om te veronderstellen dat Nederland eeuwenlange betrekkingen met de VS op het spel zal zetten, door deze gezochte crimineel naar Nederland uit te nodigen en hem nog te beschermen ook.

Russisch staatscircus

Het is Van Raak's recht en plicht om als lid van de Tweede Kamer alle mogelijke middelen aan te grijpen om zichzelf te informeren over de onthullingen van Snowden. De Amerikaanse NSA spioneert immers ook in Nederland . De krant lezen is niet voldoende. Maar om te denken dat een hoorzitting met Edward Snowden zal leiden tot meer kennis over praktijken die Uncle Sam in Nederland uitvoert, is een kinderlijke verwachting. Een dergelijke hoorzitting zou meer lijken op een optreden van een Amerikaanse beer uit het Russische staatscircus.

Van Raak schiet helemaal door wanneer hij als bewonderaar van de Amerikaan Snowden de Nederlandse regering de verzekering vraagt deze ex-spion niet aan de VS te zullen uitleveren.
Een ding is zeker, Van Raak is net zo op zoek naar geheimen als een geheime dienst zelf. Hij legt zelfs bezoeken af aan de AIVD en Britse inlichtingendiensten. Maar ook Van Raak zal Snowden zelf geen nieuws kunnen ontfutselen; zeker niet tijdens een hoorzitting.

Afluisterpraktijken in Rusland

Edward Snowden is al in de vroege zomer van 2013 begonnen met het lekken van gegevens over digitale spionageactiviteiten door de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA in het project PRISM. Een half jaar geleden wist bijna niemand iets over de duistere praktijken van de Amerikaanse NSA in West-Europa. De voormalige CIA-medewerker en NSA-systeembeheerder, de Amerikaan Edward Snowden, deed in Rusland een serieus groot boekwerk open. Edward Snowden heeft al zo veel verteld, maar het valt op dat zijn verhalen alleen gaan over activiteiten van de NSA in bevriende (westerse) landen van de VS en dat niets wijst in de richting van mogelijke afluisterpraktijken van de Amerikanen in Rusland of misschien zelfs China. Dat is raar!

Het is een grote verdienste van de Russische autoriteiten om Amerikaanse inbreuken op de privacy van machthebbers in Moskou uit de media te houden. Natuurlijk heeft Poetin aan Edward Snowden de voorwaarden gesteld de voor Rusland gevoelige gegevens niet te openbaren in ruil voor een veilig verblijf in Moskou. Snowden kan en mag Poetin niet blameren door te onthullen dat ook de president van Rusland is afgeluisterd. Deze modus operandus, gebruikt door bijna alle geheime diensten, is in veel geschiedkundige beschouwingen terug te vinden.

Juist daarom moet Van Raak als zogenaamd onafhankelijk Nederlands parlementariër in Moskou aanvullend onderzoek doen naar wat Edward Snowden nog niet heeft verteld, in plaats van de Nederlandse bevolking te vermoeien met vragen over de Nederlands-Amerikaanse geschiedenis.

Conclusie

De verhalen van Edward Snowden hebben Nederland weer veel geleerd over de duistere digitale activiteiten van de Amerikanen in Europa. Het SP-Kamerlid, Ronald van Raak, wil ook weten waarom de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten samenwerken met de Amerikanen en welke afspraken er zijn gemaakt tussen Nederlandse en Amerikaanse geheime diensten.

Van Raak wil dat de Tweede Kamer in Nederland alle mogelijke middelen voor onderzoek benut en gaat op bezoek bij AIVD en MI5/MI6. Hij kan beter onderzoeken waarom Snowden niets onthult over Amerikaanse 'afluisterpraktijken' in Rusland. Hoe komt het dat de geheime diensten van Rusland (en China) nog geen eigen 'Snowden' kennen, maar evengoed als de Amerikanen in Nederland actief zijn, met hun eigen surveillanceprogramma á la PRISM.

Snowden kan niet naar Nederland komen, dus moet Van Raak in Moskou Snowden ondervragen. De kans is echter groot dat hij in de Russische Doema deze kwestie zeker niet kan aankaarten zonder te worden gemolesteerd door een Russische geheime dienst.

Zolang houdt de Amerikaan Snowden nog zijn Nederlandse socialistische bewonderaar.


31 oktober 2013

Tweede Kamer moet meer invloed krijgen bij reorganisatie politie


Politiebonden moeten meer aan de weg gaan timmeren voor het welzijn van hun collega's. Zij moeten Tweede Kamerleden met kracht overtuigen dat zij eenzijdig worden voorgelicht door de leiding van de Nationale Politie.

Politiebonden vinden vorming Nationale Politie niet zonder meer beter

De politiebonden doen niet meer mee met de cultuurmonitor voor de Nationale Politie en zijn uit het overleg gestapt. De politietop ziet namelijk niet het belang van een cultuurverandering binnen de politie. Integendeel. De politietop is van mening dat de politiebonden onderdeel zijn van de huidige cultuur binnen de politie. Sterker nog, de politiebonden wordt zelfs kwalijk genomen dat zij signalen over misstanden serieus nemen.


"De politietop geeft aan dat er wordt gewerkt aan verbetering van de cultuur binnen de Nationale Politie, maar in de praktijk wordt collega’s de mond gesnoerd zodra zij met misstanden die intern geen gehoor vinden, als laatste redmiddel de politiebonden informeren." , aldus de politiebonden.





Stockholm-syndroom


De bonden passen ervoor om het Stockholm-syndroom opgedrongen te krijgen. De bonden weigeren te worden gegijzeld door kwaadaardige machten in het Nederlandse politieapparaat. Het gaat namelijk alleen om de macht.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil ook een cultuurverandering om de prestaties van de politie te verbeteren. Maar dan moet ook verbindend en vertrouwen wekkend leiderschap worden gestimuleerd. Dat gebeurt niet volgens de bonden en dus heeft de minister nu een probleem met zijn eigen politietop.

Sfeer politie is verziekt

De politiebonden blijven zich daarnaast zorgen maken over de reeks incidenten tussen de korpsleiding van de Nederlandse politie enerzijds en de verschillende onderdelen en de politievakbonden anderzijds. Lees de mediaberichten uit het jaar 2013 over de politie en je kunt vrij eenvoudig een zwartboek met een lange rij voorbeelden samenstellen waaruit een uitermate ernstig verziekte sfeer binnen de nationale politie blijkt. Het steekt de bonden dus vooral dat nog steeds ten stelligste wordt ontkend dat politiemensen bang worden gemaakt.

Onrust bij leden politiebonden


Steeds meer individuele leden van de verschillende politiebonden spuien hun ongenoegen over het gebrek aan voortgang. Het is genoeg geweest; het duurt te lang. Politieagenten raken gefrustreerd, weten niet waar zij aan toe zijn, durven niet de politiechefs aan te spreken, leven in een angstcultuur. Zij zien de vorming Nationale Politie eigenlijk niet meer zitten. Uit frustratie leveren zij nu dus maar kritiek op de eigen collega's werkzaam in de bonden. In de sociale media en op de websites spat het ongenoegen ervan af.

Krachtiger optreden politiebonden hard nodig

Schurende ontwikkelingen binnen de nationale politie zijn zo vreselijk zichtbaar, dat ook de Nationale ombudsman, Amnesty International en zelfs de Raad van Europa zich zorgen maken.
Wie doet daar wat aan? Op dit moment blijken de vier beheerst optredende en samen optrekkende vakbonden sterker dan de veel kleinere, soms verdeelde politieleiding. In een Siberisch koud politieklimaat zoeken de vier eendrachtig als een soort Bluepeace-achtige beweging naar warmte bij elkaar. Maar dat is niet genoeg.

Vaste Kamercommissie


De bonden moeten een sterker gezamenlijk persbeleid gaan voeren, moeten meer overleg voeren met de Nationale ombudsman en moeten een vertrouwenspersoon aanstellen voor de contacten met Amnesty in Amsterdam. Tweede Kamerleden weten niet hoe slecht de verhoudingen liggen binnen de politie. De bonden moeten dus bij de volksvertegenwoordigers vaker en meer gestructureerd aandacht vragen voor het welzijn van hun collega's, zelfstandig gaan lobbyen bij de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en aantonen dat de Tweede Kamer door korpsleiding en minister op zijn minst eenzijdig wordt geïnformeerd.

Conclusie


De relatie tussen korpsleiding en werkvloer en tussen politietop en vakbonden is stuk. De bonden voelen zich misbruikt. Zij kiezen nu voor het welzijn van de collega's en dus voor een breuk met de bazen. Zij laten zich in dit machtsspel niet verleiden tot de rol van slachtoffer in het Stockholm-syndroom.

De politiebonden moeten veel meer aan de weg gaan timmeren voor het welzijn van hun collega's; een krachtig en gezamenlijk verweer tegenover een politietop met oogkleppen is dringend noodzakelijk. Om die reden moeten zij in de richting van de politiek een krachtiger stemgeluid laten horen en Kamerleden ervan overtuigen dat zij eenzijdig worden voorgelicht door de leiding van een mank lopende en op macht beluste politieorganisatie.

Tweede Kamerleden moeten zich nadrukkelijker mengen in de vorming van een Nationale Politie. Misschien kan een Nationale Politie dan toch nog een meerwaarde gaan bieden.

7 oktober 2013

Zet Chinezen in als Zwarte Piet

Zwarte Piet


Velen willen niet dat witte Nederlanders Zwarte Piet spelen. Maar Zwarte Pieten horen bij Sinterklaas. Hier ligt een kans voor Chinezen.

Chinese Nederlanders kunnen rol Zwarte Piet best aan

De zwarte 'kunstenaar' Quinsy Gario - pas ruim 33-jaar geleden geboren op de Antillen - wilde de intocht van Sinterklaas in Amsterdam in 2013 tegenhouden en is fel gekant tegen de aanwezigheid van 'racistische Zwarte Pieten'. 

Hij is een historisch onbenul want hij noemt de aanwezigheid van Zwarte Piet beledigend en discriminerend; "zeker in het jaar van de herdenking van de slavernij."

Quinsy denkt dat het Sinterklaasfeest iets is uit de koloniale tijd waar we snel vanaf moeten. Het Sinterklaasfeest is veel ouder en van ver vóór de koloniale tijd! 
Hiermee vervalt Quinsy's argument dat het Sinterklaasfeest discrimineert.

Apartheid
Zwarte Piet is ook geen medelander met een zwarte huidskleur, maar een ZZP'er met een lik zwarte smurrie op z'n toet. Geen makamba pretu, maar een zwart geverfde makamba. Makamba is op Curaçao overigens een racistisch en denigrerend scheldwoord voor blanken. Wat Quinsy in werkelijkheid deed; hij importeerde de enorme en alom aanwezige raciale tegenstellingen vanuit Curaçao naar Nederland. Antillianen in Willemstad zeiden zelfs op tv: ”De Hollanders hebben de apartheid uitgevonden. En nu wíj dat ook willen, moeten zíj hun bek houden.”

Quinsy geen eigenaar van nationale traditie
Sinterklaas zal telkens elk jaar in november in zijn stoomboot Nederland binnen komen varen, maar als het aan Quinsy ligt, blijft de goedheiligman voorgoed thuis. 
Nederlandse witte mensen die dit oud-Hollandse Sinterklaasfeest willen vieren moeten van Quinsy zelfs gestraft worden. Wie discrimineert hier?

Wat een historisch onbenul , die Quinsy. Wat weet hij van de geboorte van Christus? Wat weet hij van het Driekoningenfeest op 6 januari? 
Op een dag gingen drie koningen cadeaus aan het kindje Jezus geven. Een van hen, Caspar, had een zwarte huidskleur en was waarschijnlijk afkomstig uit Ethiopië. 


Op de avond van 5 januari zijn elk jaar veel kinderen in blijde afwachting van de komst van de drie wijzen of de drie koningen; Caspar, Melchior en Balthasar. Die brengen cadeautjes mee. Het is een christelijk feest ter ere van de geboorte van Jezus. In alle rooms-katholieke landen in Europa! In Nederland en België is dit feest van cadeautjes krijgen uitgegroeid tot het Sinterklaasfeest. Ja, met ook een zwarte gulle schenker; die noemen ze in Nederland "Piet".

Chinezen willen graag nieuwe Zwarte Piet worden
Antillianen willen niet dat makamba´s Zwarte Piet spelen, omdat zij denken dat alle witte kinderen denken dat alle Zwarte Pieten Antillianen zijn? Nederlanders willen bij de intocht van Sinterklaas veel Zwarte Pieten zien, zij horen er bij; cultureel erfgoed!

Naast het fenomeen van witte en vaak aangeschoten hulpsinterklazen ligt nu een arbeidsmarkt open voor ZZP'ers die Zwarte Piet willen worden. Dat lijkt niet meer zo vanzelfsprekend weggelegd te zijn voor zwartgeverfde Nederlandse nazaten van kolonisators.
Dus ligt de weg open voor onze alleskunners; de Chinese Nederlanders. 

Er is geen andere etnische groepering die een zodanig groot aandeel ondernemers kent als de Chinese Nederlanders. Prestatiedrang en zelfredzaamheid zijn belangrijk kenmerken van Chinese migranten in Nederland. Niet alleen bezitten zij eigen restaurants, "Jan Patat" - toch ook Nederlands cultureel erfgoed - is ook in Chinese handen. 
Dat vinden de Nederlanders prima! Patat als Nederlands cultureel erfgoed of niet, Chinezen zouden nooit klagen als knechten van Sinterklaas.

Wat had Amsterdam moeten doen
Amsterdam had niet mogen bezwijken onder de mening van een relaief kleine groep zwartkijkers, die het feest van enkele duizenden kinderen verzieken.
Amsterdam had de Antilliaanse 'kunstenaar' Quinsy moeten vertellen dat het merendeel van de gemeenschap niet langer gediend is van deze onzinnige activiteiten. Quinsy is te jong om veel kennis te hebben van de Nederlandse cultuuruitingen. Bovendien ontbreekt het hem aan historisch besef en teert hij alleen op kennis over de alom aanwezige discriminatie op zijn eigen geboorte-eiland.

Amsterdam moet een uitzendbureau voor Chinese Zwarte Pieten beginnen. Chinezen weten wel wat aanpakken is.

17 september 2013

Eerst verraden - daarna gezin bedreigd - dank aan Publeaks


Verraders bij gehandicaptenzorg


Verradersactiviteiten van 'zure jaloerse' medewerkers bij Humanitas DMH, een instelling voor gehandicaptenzorg, en de op sensatie beluste 'Volkskrant', hebben grote schuld aan de  'ernstige bedreigingen' aan het adres van interim-manager Raimond Nicodem en zijn gezin.

Doet denken aan NSB

Wat een walgelijke vorm van matennaaierij. 'Volkskrant' wil kennelijk laten zien dat zij de eerste en meest vertrouwde krant van Publeaks is en beloont het NSB-gedrag van laffe anonieme zielenpoten. Daarmee stelt de oud-verzetskrant  zich in een bedenkelijk daglicht.

Als dit klokkenluiden is, heeft 'Volkskrant' - en die andere media die niet kunnen achterblijven - nog veel te leren. Maar, ja commercie stijgt uit boven eerlijke hardwerkende journalistiek en is belangrijker dan het leven van een (dure?) manager en zijn gezin.

Juridische stappen?

Laten we hopen dat Raimond Nicodem bij de politie aangifte doet van bedreiging door de zorgverleners van Humanitas, die kennelijk dit gezin met zinloos geweld tot de gehandicapte clientèle van de eigen instelling willen laten behoren.
Een goede advocaat (en die kan Nicodem best betalen) zou kunnen uitzoeken welke juridische stappen er tegen 'Volkskrant' en Publeaks zijn te ondernemen?

11 september 2013

Publeaks; stomste truc van journalistiek in decennia?


De stomste truc van de Nederlandse journalistiek in decennia?


Hoor en wederhoor en verificatie van feiten bij andere bronnen vormen voor de journalistiek het grootste struikelblok bij geheimhouding identiteit klokkenluider


Publeaks, een site waar klokkenluiders zogenaamd anoniem nieuws kunnen lekken naar maar liefst vijftien verschillende media, is binnen een week gedoemd te mislukken. Dat vinden zowel journalisten als de beetje slimme en voorzichtige klokkenluider zelf.


De opgelaaide discussies gaan voornamelijk over twee onderwerpen. Ten eerste is daar het verwijt in journalistieke kringen zelf over de vermeende luiheid van de achter zijn PC zittende op leknieuws wachtende onderzoeksjournalist. En ten tweede zijn er veel vraagtekens te zetten bij de (schijn-)veiligheid van de klokkenluider.



Geheimhouding is struikelblok
Het Adviespunt Klokkenluiders is een doorn in het oog van de media. 'Waarom lukt het ons niet om die klokkenluiders binnen de muren van onze redacties te krijgen', moet wel een veelgehoorde uitroep zijn van gefrustreerde en onmachtig zuchtende redacteuren. Dat komt omdat de media hebben bewezen niet altijd hun bronnen anoniem te kunnen of willen houden. Hoor en wederhoor en verificatie van feiten bij andere bronnen vormen voor de journalistiek het grootste struikelblok bij geheimhouding.


Media willen alleen nieuws maken; de klokkenluiders zal ze een worst zijn!


Het gaat de media kennelijk alleen om nieuws te maken; de klokkenluiders zal ze een worst zijn!
Stuitend is dat de media zelf daarvoor waarschuwen: "Kijk uit wat je doet, we zijn niet verantwoordelijk voor jouw daden, maar breng ons die geheimen want zelf kunnen wij als journaille er niet aankomen. Bovendien zijn wij stinkend jaloers op onze buitenlandse collega's, vooral die in de Verenigde Staten van Amerika, met hun Snowden en Mannings. Daarom hebben wij, de Nederlandse media het veilige, betrouwbare systeem Publeaks gebouwd, waar de sullige, onwetende en onvoorzichtige Nederlandse klokkenluider zijn geheim volstrekt anoniem met ons kan delen. Dan hebben wij - de Nederlandse media - in deze crisistijd weer brood op de plank. Eh, we bedoelen 'kunnen onderzoeksjournalistiek stimuleren'.


PGP versleuteling absoluut onveilig
Maar waarom suggereren de media met de lancering van Publeaks schijnveiligheid voor toekomstige bronnen? Het is ronduit misleiding! En schofterig gedrag, omdat naïeve burgers die hier intuinen toch de klos worden. Want Publeaks is niet veilig, dat wordt op de eigen homepage zelfs toegegeven. Waarom wordt de klokkenluider door de media dan toch moedwillig in gevaar gebracht? Die laatste zoekt terecht zijn toevlucht liever tot het Adviespunt Klokkenluiders.
Dus veilig is Publeaks in ieder geval niet! Al wordt beweerd van wel: "De site maakt gebruik van een 'beveiligd' Tor-netwerk. Daardoor is de identiteit van de afzender niet te achterhalen, ook niet voor de journalist die de documenten ontvangt." Experts lachen om deze schijnveiligheid.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een versleutelingsprogramma; PGP (Pretty Good Privacy). Het woord zegt het al "Pretty Good" in het Nederlands ´redelijk goed´, en het programma is al door tal van veiligheidsdiensten gekraakt. Dus klokkenluiders, trap er niet in!


Bescherming identiteit klokkenluiders is lachertje.
Ambtenaren op het ministerie van Justitie lachen nu al in hun vuistje. Elke vorm van communicatie tussen twee mensen is de zwakste schakel en dus is Publeaks de grootste stompzinnigheid van de Nederlandse journalistiek ooit. Met de digitale mogelijkheden die justitieambtenaren tot hun beschikking hebben is het bovendien eenvoudig "terugrechercheren" tot de bron van het verhaal. Geëncrypte e-mails (PGP) vallen natuurlijk veel eerder op tussen alle gewone e-mailberichten en dat maakt het voor Justitie kinderlijk eenvoudig te traceren waar die vandaan komen. Afscherming van de identiteit van klokkenluiders is een lachertje.


Sterker nog! Op hun website claimt Publeaks dat zij alleen maar de functie hebben van een doorgeefluik en daarom zelf geen inzage hebben in de gelekte bestanden. Dat ontheft Publeaks niet van een eventuele verplichte medewerking met Justitie, zoals ook geldt voor netwerk providers en telecombedrijven. De identiteit van klokkenluiders zal op deze manier nimmer beschermd zijn!


Publeaks strafbaar?
Misleiding door de media met Publeaks van onnozele, naïeve digibeten met het doel er op korte termijn zelf beter van te worden zou strafbaar moeten worden.


Mocht het lekken van vertrouwelijke gegevens achteraf strafrechtelijke gevolgen hebben voor de klokkenluider, dan zouden de betrokken media ingevolge artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht als medeplichtigen van een misdrijf eveneens strafbaar kunnen zijn. Zeker wanneer zij mensen uitlokken. Publeaks heeft geen idee wat ze moet doen indien zij onderwerp van onderzoek door Justitie zou worden.


"Wij hebben u gewaarschuwd. Als het fout gaat, is dat uw eigen schuld."
Wat dragen de media in vredesnaam bij aan de samenleving? Zij willen verborgen misstanden blootleggen, maar zullen 'klokkenluiders' willens en wetens beschadigen?
Die kans op beschadiging neemt in ernstige mate toe vanaf het moment dat de media gaan onderzoeken of het waar is wat de klokkenluider onthult. Want stel je toch eens voor dat het medium door onthullingen "onnodig derden schaadt" en dus zelf in een moeilijk pakket raakt.
De echte reden is dus dat het belang van het medium groter is dan dat van de klokkenluider.


Conclusie
Publeaks is een vroege dood gestorven. Zowel de journalistiek als de klokkenluider vindt het een zeer onbetrouwbaar middel om geheimen te lekken.
Voor de media is het ondoenlijk om bij verificatie van de gelekte gegevens de bronnen geheim te kunnen houden.
Voor de klokkenluider geldt dat Publeaks, zelfs door het gebruik van een 'beveiligd' Tor-netwerk en het versleutelingsprogramma PGP absoluut onveilig blijkt te zijn.
Het door de media bewust misleiden van eventuele klokkenluiders zou strafbaar moeten worden.

5 september 2013

Sinterklaas afgeleid van christelijk Driekoningenfeest

Driekoningen

 Zwartepiet

 
Quinsy Gario een nog geen 30-jarige Nederlandse dichter/kunstenaar uit de Antillen, is klaar met het fenomeen Zwartepiet. Ja, zo schrijf je dat, Zwartepiet!
Hij vindt het Sinterklaasfeest iets uit de koloniale tijd waar we snel vanaf moeten. Hij vindt ook dat we Zwartepiet dus niet nodig hebben.

Dit klopt dus van geen kanten en Quinsy spreekt zichzelf tegen. Het Sinterklaasfeest is zeker ouder dan Zwartepiet, maar dan ook van vóór de koloniale tijd!
Hiermee vervalt dus ook Quinsy's argument, dat het Sinterklaasfeest discrimineert. En ook zijn tweede argument: want Zwartepiet hoort dus niet bij 'zijn' opvatting van racisme.
Nederlandse witte mensen die toch het Sinterklaasfeest met Zwartepieten willen vieren moeten van Quinsy zelfs gestraft worden. Wie discrimineert?

Historisch geleuter!


Wat een historisch onbenul is die Quinsy. Wat weet hij van de geboorte van Christus? Wat weet hij van het Driekoningenfeest op 6 januari? Wat weet hij van de geschiedenis van de Christenen en de Moren in Spanje?
In Spanje worden cadeautjes gegeven met Driekoningen, omdat op deze dag de Koningen (één van hen had een zwarte huidskleur!) cadeaus aan het kindje Jezus gaven. Bij volwassenen wordt deze herdenking en het geven van cadeaus vaak gecombineerd met een klein grapje of een surprise. Een klein gedichtje zelfs, dat Quinsy Gairo niet zou durven en willen schrijven.
De dag voor Driekoningen wordt er in bijna alle plaatsen een intocht van de drie koningen georganiseerd, vergelijkbaar met de intocht van Sinterklaas in de Lage Landen. De scholen zijn die dag gesloten.

Caspar de zwarte koning uit Ethiopië


Op de avond van 5 januari zijn - bijvoorbeeld in Spanje - alle kinderen in blijde afwachting van de komst van de drie wijzen of de drie koningen; Gaspar, Melchior and Balthasar. Zij brengen cadeautjes mee. Het is een christelijk feest ter ere van de geboorte van Jezus. In alle roomse landen in Europa! In protestante gebieden is dit feest van cadeautjes krijgen uitgegroeid tot het Sinterklaasfeest. Ja, met ook een zwarte koning, die noemen ze in Nederland "Piet".

Niks racisme!

Quinsy Gairo is blijven hangen in de sixties, maar dan toch in de sixties van de 19e eeuw. Om precies te zijn vóór het jaar 1863.

Of Quinsy Gairo zal als stadsdichter van bijvoorbeeld Valencia in januari 2014 aan de bak moeten om het Driekoningenfeest en daarmee de 'slavernij der Moren' alsnog af te schaffen.

 

22 augustus 2013

Ontslagen AIVD-ambtenaren

22 augustus 2013

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil het opnemen voor ontslagen AIVD-ambtenaren


Er is onrust onder medewerkers van de AIVD. Er verdwijnen arbeidsplaatsen die deel uitmaken van het primaire proces. Hoewel de staatsveiligheid niet in gevaar zou zijn, wil de SP een onderzoek.

Ongeruste AIVD'ers kunnen geen kant op maar staan straks wel op straat
Nederlandse media berichtten in augustus 2013 dat er onrust is ontstaan onder de medewerkers van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD over een ontslaggolf als gevolg van bezuinigingen.
Er verdwijnen 200 van de 1500 arbeidsplaatsen, waarvan er 80 deel uitmaken van het primaire proces, namelijk het verwerven en verwerken van inlichtingen.

Bertholee en Plasterk boos op loslippige AIVD-medewerkers
Minister Plasterk zei 'bozig' dat het niet de bedoeling is dat AIVD'ers informatie naar buiten brengen over hun eigen ontslag. Zelfs het ontslag van AIVD-medewerkers is staatsgeheim, want 'der Feind hört mit'. Hij hoopt dat meer details over de invulling van de bezuiniging binnen de geheime dienst blijven.

Ook de AIVD-bazen zijn boos op 'naar de media lekkend personeel'. Zij weten dat de media al langer op de hoogte zijn van bezuinigingen en aanstaande ontslagen, maar die wisten nog niet dat er binnenskamers onrust is ontstaan omdat er onzorgvuldig met personeel wordt omgegaan tijdens deze geheime reorganisatie. Eerst niet en dan plots weer wel ontslagen bij medewerkers in het primaire proces. Dat gaat natuurlijk een keer heel erg mis.

Tweede Kamer buitenspel
Niets wijst er op dat de PvdA-bewindsman zich ook maar iets aantrekt van het lot van het personeel, dat hij altijd als 'betrokken en vakbekwaam' heeft opgehemeld. Plasterk verschuilt zich steeds vaker achter zijn eigen geheimhoudingsplicht die hem verhindert de Kamercommissie BZK 'fijnmazig' te informeren: "Het is een verandering ten opzichte van een formatie en een begroting die de Kamer niet in detail kent." Hiermee wordt toch 'het' controlerende orgaan in de democratie, de Tweede Kamer buitenspel gezet.

Reorganisatie AIVD een rommeltje
Dat komt de leiding van de AIVD goed uit. Het is immers een interne, geheime reorganisatie. De minister mag de Kamer niets vertellen en de top van de AIVD kan vervolgens naar eigen goeddunken personeelsleden zonder blikken of blozen lozen. Nu, dat laatste moest echt geheim blijven, toch kregen de media er lucht van.

Sociaal plan?
Omdat het verdwijnen van arbeidsplaatsen voor een groot deel van de AIVD-medewerkers als een verrassing komt, heeft toch ook de eigen Ondernemingsraad zitten slapen of zit in de zak van het management. In ruil voor ontslagbescherming? AIVD-medewerkers kunnen ook geen beroep doen op een sociaal plan. Want als dat er al is, is ook dat geheim. Ook vakbonden worden buiten de deur gehouden. AIVD'ers kunnen geen kant op.

AIVD’ers mogen niet naar Tweede Kamer
SP Tweede Kamerlid, Ronald van Raak, roept ongeruste AIVD'ers op naar de Tweede Kamer te komen., wanneer zij denken dat de staatsveiligheid in gevaar komt. Van Raak zit hiermee op het verkeerde spoor, want de AIVD'ers zijn op dit moment meer geïnteresseerd in het behoud van hun baan dan in staatsveiligheid. Ze zullen niet naar de Kamer komen want het is AIVD-medewerkers verboden contacten te leggen met volksvertegenwoordigers
Neen, de AIVD'ers kunnen geen kant op. Zij worden bij herhaling monddood gemaakt en zijn overgeleverd aan de nukken van hogere ambtenaren bij de AIVD zelf. Hun noodkreet in de media was hun enige hoop op politieke partijen die zich het lot van de AIVD'ers zouden aantrekken. 
Op de SP na, liet geen enkele oppositiepartij van zich horen!!

Chantabele medewerkers
Minister Plasterk heeft toegezegd een zo gedetailleerd mogelijk plan te laten maken van de consequenties van de reorganisatie voor de staatsveiligheid. Is er in dat plan ook aandacht voor het AIVD-personeel? Ontslag is altijd een voedingsbodem voor frustraties.
Hoewel Nederland geen land is van Edward Snowdens of Bradley Mannings, kunnen ontslagen bij inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten toch gefrustreerde en chantabele medewerkers genereren. Zo zijn er medewerkers van de in 1994 opgeheven Inlichtingendienst Buitenland (IDB) na ontslag gerekruteerd door buitenlandse inlichtingendiensten en lekten naar de media.

Conclusie
AIVD-medewerkers voelen zich gepiepeld door het management van de AIVD. Ondanks eerdere beloften verdwijnen er toch arbeidsplaatsen in het primaire proces. Deze medewerkers kunnen geen kant op vanwege hun alom aanwezige geheimhoudingsplicht en zoeken steun via de media. Zij worden vervolgens geschoffeerd door de eigen minister, die al in de clinch ligt met de Tweede Kamer en de SP, die de ongeruste AIVD'ers best willen helpen.
Het wordt tijd voor een commissie die toezicht houdt op de uitvoering van deze geheime reorganisatie. Het instellen van een dergelijke commissie zou een zegen zijn. Niet alleen voor het personeel, maar ook in het belang van de staatsveiligheid.


















13 juli 2013

Lakse gemeenten oorzaak toename spionage?

De AIVD heeft veel kennis van de werkwijzen van buitenlandse inlichtingendiensten. 

De AIVD heeft over gemeenteambtenaren gezegd dat zij in hun werk naïef, nonchalant en onachtzaam zijn en daardoor mede schuldig aan toenemende spionage van met name Russische inlichtingendiensten in Nederland.


Het plaatsvervangend hoofd van de AIVD, Marc Kuipers zegt in Binnenlands Bestuur - een kritiekloos magazine voor hogere gemeenteambtenaren - dat er meer potentiële spionnen in Nederland door buitenlandse inlichtingendiensten worden gecultiveerd dan tijdens de Koude Oorlog. De toename wordt veroorzaakt door de naïeve houding van de Nederlandse ambtenaar.

Lakse gemeenten oorzaak toename spionage?

Kuipers geeft gemakshalve met name gemeenteambtenaren de schuld van door hem geconstateerde toegenomen spionageactiviteiten. Is dat niet wat al te gemakkelijk geredeneerd? Liggen de oorzaken misschien binnen zijn eigen organisatie? Worden vakkennis en daadkracht van zijn spionnen wel op de juiste manier ingezet? En zo nee, is dat mogelijk de ware reden waardoor vooral buitenlandse inlichtingendiensten in Nederland hun kansen ruiken?

Koude Oorlog
Niet volgens Marc Kuipers: "Wij realiseren ons onvoldoende dat het cultiveren van potentiële spionnen meer gebeurt dan tijdens de Koude Oorlog".
Dit lijkt een holle frase; hoezo meer? Die aantallen zijn namelijk niet op te hoesten.
Als Kuipers echter bedoelt dat in deze tijd burgers, overheid en bedrijfsleven moeilijker te overtuigen zijn van risico's, kan dat kloppen. Toen dachten we in oost en west, in goed en fout. Toen wilden we liever Amerikaanse kruisraketten dan een Rus in de keuken. Nu vinden we de Nederlandse overheid a priori schuldig aan de zelfmoord van een Russische asielzoeker. Toen dachten we dat het Russische KGB spioneerde om ons land met militair machtsvertoon te veroveren. Nu vertellen de media ons dat die schurken van Amerikanen ons altijd en overal volgen en afluisteren.

 Ambtenaren te goed van vertrouwen
"Ambtenaren zouden veel alerter moeten zijn en vermoedens van spionage bij de beveiliging van de eigen organisatie of bij de AIVD moeten melden", vindt Kuipers.
Het is niet gemakkelijk voor de AIVD om de luie en gemakzuchtige Nederlandse onderdaan te overtuigen van de slechte bedoelingen van Chinezen, Iraniërs en Russen. Want, zo beweert Kuipers bovendien; een machtige en op jarenlange ervaringen bogende Russische inlichtingendienst, gaat sluipenderwijs, nagenoeg onzichtbaar, te werk. Het is moeilijk die werkwijzen te onderkennen, zelfs voor de AIVD. Kuipers noemt het fascinerend om te zien hoe het verloopt, want we hebben veel zicht op de werkwijze van buitenlandse inlichtingendiensten.

AIVD heeft veel zicht op spionnen
Het is stuitend dat de AIVD zegt veel zicht te hebben op werkwijzen van buitenlandse inlichtingendiensten en tegelijkertijd de gemeenteambtenaar nonchalance verwijt. En beweert dat die niet op zijn/haar hoede is. Dat is de wereld op zijn kop.
Ja, je kunt wel wijzen naar naïeve ambtenaren, maar je kunt ze ook iets gaan bijbrengen. Waarom doen Kuipers c.s. zelf dan niets? De AIVD zal zijn bewering hard moeten maken dat de dienst Nederlanders probeert bewust te maken van spionageactiviteiten en te waarschuwen voor mogelijke benaderingen door geheime diensten. Het ontbreekt eenvoudigweg aan voldoende voorlichting of training vanuit de AIVD voor die groepen ambtenaren.

Gemeenschappelijk belang is landsbelang
Dus moet de AIVD meer aandacht besteden aan voorlichting van gemeenteambtenaren op veiligheidsgebied. Die voorlichting hoeft niet altijd massaal te gebeuren in alle media, noch onder strakke regie van de AIVD. Trainingen door beveiligingsfunctionarissen bij bedrijven, ministeries en lagere overheden zullen volstaan. Dit kan het beste door vooruitgeschoven posten met voldoende kennis en kwaliteit. Door bezuinigingen overbodig geworden ex-spionnen moeten zorgen voor min of meer permanente bewustwording van het personeel. Op deze manier worden de diverse overheden en bedrijven continue gewezen op hun verantwoordelijkheden in het omgaan met vertrouwelijke informatie ter ondersteuning van het gemeenschappelijk belang.
Een gezamenlijk terugdringen van buitenlands gevaar is het gevolg.

Bezuinigingen
Een prettige bijkomstigheid is dat de wettelijke kerntaken bij de AIVD zelf beter kunnen worden uitgevoerd met minder geld en met minder mensen. Natuurlijk is hierbij ambtelijke opoffering en bureaucratische chirurgie binnen de veiligheidsdienst van groot belang en moet individueel ambtelijk eigenbelang onderschikt worden gemaakt aan landsbelang.
Ondanks de bezuinigingen zal door de bewustwording van de diverse overheden en bedrijven de bezorgdheid van Marc Kuipers over naïeve en gemakzuchtige gemeenten omslaan in herstel van vertrouwen in de ambtenaren.
Door scholing inzicht verschaffen in zelfs voor de AIVD nagenoeg onzichtbare gevaren is niet eenvoudig. Toch moet de AIVD zich daarvoor inspannen, in plaats van goedwillende en hardwerkende gemeenteambtenaren met frustraties op te zadelen.


28 juni 2013

Geheime drukkerij 'de Volkskrant' op Ginkelse Heide

Een satirische bijdrage, geïnspireerd door weblog 'De Speld' en een discussie tussen Bas Paternotte in 'de Volkskrant' met SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak over geheimzinnigheden in de journalistiek.


Persvrijheid en vaderlandsliefde! Twee handen op een buik?
SP-Tweede Kamerlid, Van Raak, wil de mogelijkheid van onze geheime diensten beperken om journalisten in te zetten. "Te laat", is de mening van Bas Paternotte in 'de Volkskrant'.

Geheime drukkerij 'de Volkskrant' op Ginkelse Heide
Het is bijzonder en verbazingwekkend dat juist satirisch weblog De Speld pas op donderdag 27 juni 2013 nota bene in 'de Volkskrant' meldt dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een afdeling van een geheime dienst zou hebben  ontdekt op de Ginkelse Heide bij Ede.

Juist 'de Volkskrant' zou al decennia lang moeten weten dat het hier de clandestiene, drukkerij van de Volkskrant zelf uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog betreft.
Uiteraard zegt de AIVD, bij monde van voorlichter Tinus de Jong, van niets te weten en houdt de mogelijkheid open dat het " een klassiek geval van een verlaten callcenter" kan zijn. De realiteit is echter verbluffend schokkender.



Samenwerking 'De Volkskrant' en BVD
De Volkskrant begon als "krant in spe" ooit op het platteland met de uitgifte van regionale blaadjes. Ook in Gelderland. In de Tweede Wereldoorlog verdween de krant tijdelijk. Daarna, in mei 1945, kwam de krant weer tot leven en zou in die tijd gedeeltelijk  gedrukt zijn in een ondergrondse drukkerij aan de rand van de Gelderse vallei.
Na de Tweede Wereldoorlog nam 'de Volkskrant' officieel intrek in een pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal, maar verhuisde in de jaren zestig al snel naar de Wibautstraat. Precies daar en toen kwam de samenwerking tussen 'de Volkskrant' en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) tot stand.

BVD-drukkerij
De BVD, in samenwerking met West-Europese  veiligheidsdiensten, na de oorlog op zoek naar overblijfselen uit de Duitse bezettingstijd, had namelijk een nog steeds werkende ondergrondse drukkerij ontdekt in de omgeving van de Ginkelse Heide. Maar in plaats van de drukkerij te ontmantelen, werd besloten het spel met de eigenaar 'de Volkskrant' onder voorwaarden mee te spelen. De drukkerij in Ede mocht blijven  mits de BVD daar allerlei krantjes en partijprogramma's  van linkse oppositiebewegingen, als de CPN, de vakbeweging, de Rode Jeugd, de Socialistische Partij uit Oss, krakersbewegingen en subversieve verenigingen als BLUF en de "witte BVD" mocht drukken.

BVD-agenten kregen schrijfles
Natuurlijk moesten BVD'ers worden geschoold in het journalistieke werk. Op de bovenste verdieping van 'de Volkskrant' aan de Wibautstaat in Amsterdam gaven redacteuren schrijfles. Daarvan maakten naar schatting zestig medewerkers van de BVD van de operationele afdeling Amsterdam gebruik. Hier konden ook gegevens tussen de krant en de veiligheidsdienst legaal worden uitgewisseld. Legaal, omdat er nog geen wetten waren die dat verboden. 

Gereformeerd
Het van oorsprong katholieke karakter van de krant verdween en daarvoor in de plaats kwam een meer gereformeerd signatuur vanuit de BVD. Tegelijkertijd ging de toon van de krant over van een milde naar een scherpere toon. Vanaf dat moment richtte de krant zich op de 'jongere progressieve lezer'. Logisch; de combinatie 'de Volkskrant' - BVD ging steeds beter draaien. En als je dan gewend raakt aan het schrijven van partijprogramma's van linkse clubjes, dan zie die tendens vanzelf terug in de krant.

Zowel de BVD als de krantenredactie groeiden snel, en werden uitgebreid met academici, terwijl daarvoor voornamelijk zelfopgeleide gereformeerde  oud-verzetsstrijders en katholieke journalisten de dienst uitmaakten. Hoofdredacteur Harry Lockefeer een linkse intellectueel, werkte in die tijd nauw samen met oud-verzetsstrijder en het hoofd van de BVD, Andries Kuipers.

Paternotte wil legalisatie
Is het louter toeval dat journalist Bas Paternotte in diezelfde Volkskrant de ruimte krijgt een debat aan te gaan met SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak over journalisten die bron kunnen zijn van de AIVD? Natuurlijk niet.
De journalist Paternotte probeert de rol van de journalistiek na de ontdekking van de jarenlange samenwerking tussen 'de Volkskrant' en de BVD/AIVD niet alleen van alle blaam te zuiveren.
Nee, hij wil een volksvertegenwoordiger ervan overtuigen het een zaak van vaderlandsliefde te vinden, die hij kennelijk mist bij de SP. "De AIVD waakt over onze veiligheid namens de majesteit, en een verzoek van de majesteit sla je niet bij voorbaat af', vindt Paternotte. Hij wekt hiermee op zijn minst de indruk al veel langer op de hoogte te zijn van de "Ginkelse geheime samenwerking" tussen krant en dienst.

 SP-Kamerlid, Van Raak, wil de mogelijkheid van onze geheime diensten beperken om journalisten in te zetten. "Te laat", is de mening van Bas Paternotte in 'de Volkskrant'.


Staatsgeheim
En uiteraard weet Ronald van Raak van de SP van niets.

Het is een staatsgeheim dat 'de Volkskrant' en de BVD in eendrachtige samenwerking ooit het partijprogramma van de radicale, subversieve, niet vaderlandslievende en met de communisten heulende Socialistische Partij schreven op de bovenste verdieping in de Wibautstraat en drukten in de clandestiene drukkerij van 'de Volkskrant' op de Ginkelse Heide.

Media en inlichtingendiensten samen verder
Is hiermee de veel gehoorde, maar veel minder gedeelde stelling dat veel manieren van werken van de journalist en die van de medewerker van een geheime dienst met elkaar overeenkomen een beetje onderbouwd? Zo ja, dan kunnen ze samen verder! Daar heeft de Nederlandse volksvertegenwoordiging niets over te vertellen.


Persvrijheid en vaderlandsliefde! Al jaren twee handen op een buik? Nooit geweten!

24 april 2013

Vleugels, zichzelf benoemd tot AIVD-watcher en expert, kletst steeds vaker uit zijn nek.

Klets niet Vleugels. You are outdated!

Snijden Vleugels uitspraken over AIVD geen hout meer? Groeit zijn archief hem boven het hoofd? Zijn het blunders of zit zijn administratieve staf te pitten?


Roger Vleugels zegt op de website van NU.nl dat er een 'oorlog' woedt tussen minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en het hoofd van de AIVD Rob Bertholee. Vleugels heeft zichzelf ooit benoemd tot AIVD-watcher, maar kletst steeds vaker uit zijn nek.

Oorlog op ministerie Binnenlandse zaken
Tussen Ronald Plasterk en Rob Bertholee bestaat geen oorlog. Beiden zijn heren die elkaar respecteren. Zakelijk gezien weten beiden ook wat er van hen wordt verwacht en beiden weten hoe het politieke krachtenveld in elkaar steekt. Dat een ieder voor zijn eigen 'toko' op komt, is duidelijk en gewenst. Vele andere bewindslieden draaien alleen mee met de politieke winden of komen pas in beweging na journalistieke boergeluiden.

Vleugels beheerst zijn vak niet
Omdat beide heren hun beloofde opdrachten als beëdigd ambtenaar zo goed mogelijk willen uitvoeren, zal er wel eens een verschil van mening blijven bestaan, nadat de standpunten zijn uitgewisseld. Dat is heel wat anders dan het "woeden van een oorlog", zoals Roger Vleugels beweert, daarbij impliciet aangevend dat hij helemaal geen expert is op het gebied van de veiligheidsdiensten.

Bertholee en misschien ook Plasterk weten meer van dit vak dan Vleugels. Het zou trouwens slecht zijn gesteld met Nederland, indien mocht blijken (geen schijn van kans) dat Roger Vleugels expert is op dit terrein. Hij beheert weliswaar een archief, maar beheerst verder niets. Dit in tegenstelling tot Bertholee in Zoetermeer.
Vleugels beheert slechts een papieren en/of digitaal archief, de inhoud waarvan hij niet meer beheerst door een overkill aan nutteloos materiaal. Uit oude jaarverslagen van de AIVD citeren, maakt je nog geen watcher of expert. Wat is dat eigenlijk een "watcher". Lig je dan op de buik in de bosjes of verzamel je alleen allerlei onzin op het internet?

"Flabbergasted"
Als Vleugels dan ook nog vindt dat een Nederlandse veiligheidsdienst zelfs bezuinigingen en een ingreep in de eigen taken zou moeten zien aankomen, blijkt klip en klaar dat hij geen weet heeft welke taken zo'n dienst in Nederland heeft.
Het archief van Vleugels groeit hem boven het hoofd. Hij maakt ketsers en zijn administratieve staf zit kennelijk te pitten. Want sinds wanneer is Bertholee 'flabbergasted'? In ieder geval niet in november 2012. Al eerder in de tijd stelden twee CDA-Tweede Kamerleden aan Plasterk vragen over "tegenstrijdige berichtgeving over het schrappen van de buitenlandtak van de AIVD".
Kennelijk is Vleugels ook de enige in Nederland - naast Diederik Samsom en Mark Rutte - die niet is overvallen door de krankzinnige bezuinigingen van dit kabinet.

Vier blunders van Vleugels
Maar dat Vleugels geen expert is, blijkt ook nog eens uit de volgende vier blunders.
Ten eerste. Bij de AIVD verdwijnen volgens Vleugels naar schatting 400 van de 1500 banen. "Dikke duim"; want de onderhandelingen over de rijksbezuinigingen zijn - in samenhang met de andere ministeries - nog in gematigde (niet in volle) gang. Er gaan nooit ambtenaren zomaar uit als er hoopt gloort op financieel-economisch herstel. En daarvan is nu toch sprake?
Ten tweede. In het regeerakkoord werd voorgesteld de buitenlandse geheime dienst te ontmantelen. Dat voorstel is inderdaad gedaan, maar al weer van tafel, zoals Vleugels ook zou kunnen weten. Nogmaals, al eerder heeft de Tweede Kamer Plasterk verzocht aan te geven of dit wel zo verstandig is de buitenlandtaak in te krimpen.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzekerde dat de bezuinigingen pas van kracht worden in 2018. Voorlopig blijft er aandacht bestaan voor het buitenland, zeker waar het gaat om "jihadistische uitreizigers".
Ten derde. Vleugels weet het niet zeker (dat siert hem dit keer)  maar vindt het waarschijnlijk dat de helft van de 400 banen in de buitenlandse dienst vervalt en de andere helft bij het binnenlandse inlichtingenwerk. Maar ook hier zit Vleugels er voor een groot deel naast. Plasterk wil namelijk vooral bezuinigen op de juridische dienst, zoals de minister dat noemt.

Bertholee geen politieman maar militair
Bertholee is geen politieman maar militair en veel verstandiger dan Vleugels denkt. Bertholee zal beslist niet willen bezuinigen op zijn 'spionnen', zijn werkers in het veld, zoals hij aangeeft in het Jaarverslag AIVD 2012, maar op zijn overtollige ambtelijke, vaktechnisch inhoudsloze parafenzetters en zogenaamde controleurs.

Ten vierde. 
"In het buitenland zijn circa 100 AIVD-functionarissen gestationeerd. Zij sturen via ambassades, lokale stromannen, reizende posten (o.a. het toezicht op piraten in Somalië), veldposten en dekmantelbedrijven honderden informanten en infiltranten aan. In dit netwerk zal flink worden geschrapt."
Vleugels is een fantast en kan zeker niet goed rekenen, waardoor de uitkomsten van zijn sommen niet kloppen, ondeugdelijk zijn en zeker niet door de media zijn gecheckt. Zelfs het toezicht op piraten in Somalië zou in handen zijn van de AIVD en niet van de MIVD?

Journalistiek, pas toch op
Welke rechtgeaarde journalist zou deze publiciteitsgeile man met een tanende kennis vanaf nu nog willen bevragen? Welke krant, met of zonder het zelf opgeplakte kwaliteitsetiket, wil zich langer belachelijker maken dan het medium nu al is? Waarom Vleugels vragen en hem laten herhalen wat er al opgeschreven is in brieven van de minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal? 

28 maart 2013

Nederland gevangen in het web van Russische vriendschap


Opleving "Koude Oorlog"?


Op bevel van president Vladimir Poetin heeft de federale veiligheidsdienst FSB absolute prioriteit gegeven aan het in kaart brengen van Russische organisaties die geld ontvangen uit het buitenland. Diverse invallen door heel Rusland bij honderden buitenlandse ngo’s als Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International waren deze week het gevolg. Sinds vorig jaar zijn ngo´s verplicht om de Russische overheid inzage te geven in financiering die ze ontvangen uit het buitenland en moeten zij zich laten registreren als ‘buitenlands agent’.

De belastinginspecties zijn de zoveelste aanwijzing dat een nieuwe koude oorlog zich aandient. De Russische staatstelevisie beweert dat westers georiënteerde ngo’s met buitenlands geld de protesten tegen het Poetin-regime organiseerden. Maar angst maakt zich niet meester van Poetin. Is het dan powerplay of zijn ´Cypriotisch georiënteerde´ wraakgevoelens het 'leitmotiv' voor deze strategie van Poetin?

Deze nieuwe fase is ontstaan uit nostalgische gevoelens over het KGB verleden van Poetin zelf. Maar een hang naar het verleden ontstaat niet uit wraak. Is het dan de angst van de oude judoka voor een machtig Europa in de toekomst? Eén ding is zeker; de détente is voorbij. Europa als deel van het vrije westen is voor Rusland weer vijand nummer één.

Russische euro's uit Cyprus in Amsterdam

Duitsland en Frankrijk hebben krachtig geprotesteerd tegen de belastinginspecties van de ngo's. In Berlijn en in Parijs werd een ambtenaar van de Russische ambassade zelfs op het matje geroepen. Ook de EU heeft een protest ingediend bij monde van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Catherine Ashton.
Nederlandse autoriteiten hebben er geen belang bij om te protesteren. Nederland is immers financieel gezien het nieuwe Cyprus voor de Russische topambtenaren, regeringsleiders en andere oligarchen.

Het is bijna onmogelijk dat de kwestie Cyprus een belangrijke rol speelt bij de belastinginspecties, al kan het moment van de doorzoekingen best zijn versneld na het verlies aan Russisch-Cypriotische euro's. Dat Russische zakenmensen zich in minder lovende woorden hebben uitgelaten over de acties van de Nederlander Dijsselbloem ligt ook voor de hand. Aan de andere kant is Nederland een veilige financiële haven, een nieuw belastingparadijs dat al bestond voordat Cyprus door de EU en ECB een oor werd aangenaaid. Russische euro's uit Cyprus zijn nu voor een deel in veilige Amsterdamse handen.

Nederland-Ruslandjaar een molensteen 


Toch zal er geen angst zijn voor koelere internationale betrekkingen, want Nederland is noodgedwongen veroordeeld tot vriendschap met Rusland, dat wel.
"Het Nederland-Ruslandjaar wordt op initiatief van de Russische Federatie gehouden ter verbreding en verdieping van de eeuwenlange samenwerking. De twee landen willen in de toekomst verder werken aan een innovatief partnerschap. Het programma van dit bilaterale jaar rust op drie pijlers: economie, cultuur, en politiek & maatschappij."

Nederland kan zich dus niet veroorloven kwaad te spreken over Rusland, noch over Poetin. Nederland zit weer eens in een ongelukkige diplomatieke positie. Dat weet Vladimir Poetin, die op 8 april Nederland bezoekt, maar al te goed. Vanwege de eeuwenlange fantastische betrekkingen, zal hij zonder mankeren dineren met onze Koningin. Kritiek op Rusland is daarnaast ook zeer ongewenst vanwege heikele kwesties als demonstraties tegen de Russische antihomowet en de dood in Nederland van de Russische activist Dolmatov.

Nederlands geld belangrijker dan Russische repressie


Dus Nederland zal niet en kan niet, zoals Duitsland en Frankrijk dat wel deden, spontaan protesteren tegen de belastinginspecties. Voor Nederland en Rusland samen is het belangrijker de brede en lange samenwerking tussen beide landen niet te laten verzieken door futiliteiten als belastinginspecties bij Europese organisaties in Rusland.

Wat zal de Nederlandse regering moeten doen wanneer de ministers van buitenlandse zaken van de EU een gezamenlijk standpunt zullen innemen tegen Rusland en tegen Poetin? Het antwoord is zo eenvoudig. Nederland zal Rusland na vele eeuwen niet verraden. Al sinds de Gouden VOC-eeuw kiest Nederland zonder scrupules altijd voor het grote geld. Het heeft nooit uitgemaakt waar het geld vandaan komt.

Conclusie

Nederland zit gevangen in het gouden web dat Rusland heet. Nederland kan binnen de EU niet krachtig protesteren tegen het repressieve optreden van Rusland tegen ngo's, want het is door vriendschap onlosmakelijk verbonden met Rusland en voelt zich door financiële motieven gedwongen de Europese partners te verloochenen.  

Hoewel Europa als deel van het vrije westen weer vijand nummer één is van Rusland, kan Nederland door de aanwezigheid van Russische euro's niet zonder meer eensgezind met de EU optrekken.

Het diner van de Koningin van Nederland met de president van Rusland moet en zal doorgaan.



Wegingsnotitie inlichtingendiensten in categorie ‘kantklossen’

Minister-president Rutte,  ‘champions league kantklosser' Na het referendum over de in de volksmond en door sommige media genoem...