22 augustus 2013

Ontslagen AIVD-ambtenaren

22 augustus 2013

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil het opnemen voor ontslagen AIVD-ambtenaren


Er is onrust onder medewerkers van de AIVD. Er verdwijnen arbeidsplaatsen die deel uitmaken van het primaire proces. Hoewel de staatsveiligheid niet in gevaar zou zijn, wil de SP een onderzoek.

Ongeruste AIVD'ers kunnen geen kant op maar staan straks wel op straat
Nederlandse media berichtten in augustus 2013 dat er onrust is ontstaan onder de medewerkers van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD over een ontslaggolf als gevolg van bezuinigingen.
Er verdwijnen 200 van de 1500 arbeidsplaatsen, waarvan er 80 deel uitmaken van het primaire proces, namelijk het verwerven en verwerken van inlichtingen.

Bertholee en Plasterk boos op loslippige AIVD-medewerkers
Minister Plasterk zei 'bozig' dat het niet de bedoeling is dat AIVD'ers informatie naar buiten brengen over hun eigen ontslag. Zelfs het ontslag van AIVD-medewerkers is staatsgeheim, want 'der Feind hört mit'. Hij hoopt dat meer details over de invulling van de bezuiniging binnen de geheime dienst blijven.

Ook de AIVD-bazen zijn boos op 'naar de media lekkend personeel'. Zij weten dat de media al langer op de hoogte zijn van bezuinigingen en aanstaande ontslagen, maar die wisten nog niet dat er binnenskamers onrust is ontstaan omdat er onzorgvuldig met personeel wordt omgegaan tijdens deze geheime reorganisatie. Eerst niet en dan plots weer wel ontslagen bij medewerkers in het primaire proces. Dat gaat natuurlijk een keer heel erg mis.

Tweede Kamer buitenspel
Niets wijst er op dat de PvdA-bewindsman zich ook maar iets aantrekt van het lot van het personeel, dat hij altijd als 'betrokken en vakbekwaam' heeft opgehemeld. Plasterk verschuilt zich steeds vaker achter zijn eigen geheimhoudingsplicht die hem verhindert de Kamercommissie BZK 'fijnmazig' te informeren: "Het is een verandering ten opzichte van een formatie en een begroting die de Kamer niet in detail kent." Hiermee wordt toch 'het' controlerende orgaan in de democratie, de Tweede Kamer buitenspel gezet.

Reorganisatie AIVD een rommeltje
Dat komt de leiding van de AIVD goed uit. Het is immers een interne, geheime reorganisatie. De minister mag de Kamer niets vertellen en de top van de AIVD kan vervolgens naar eigen goeddunken personeelsleden zonder blikken of blozen lozen. Nu, dat laatste moest echt geheim blijven, toch kregen de media er lucht van.

Sociaal plan?
Omdat het verdwijnen van arbeidsplaatsen voor een groot deel van de AIVD-medewerkers als een verrassing komt, heeft toch ook de eigen Ondernemingsraad zitten slapen of zit in de zak van het management. In ruil voor ontslagbescherming? AIVD-medewerkers kunnen ook geen beroep doen op een sociaal plan. Want als dat er al is, is ook dat geheim. Ook vakbonden worden buiten de deur gehouden. AIVD'ers kunnen geen kant op.

AIVD’ers mogen niet naar Tweede Kamer
SP Tweede Kamerlid, Ronald van Raak, roept ongeruste AIVD'ers op naar de Tweede Kamer te komen., wanneer zij denken dat de staatsveiligheid in gevaar komt. Van Raak zit hiermee op het verkeerde spoor, want de AIVD'ers zijn op dit moment meer geïnteresseerd in het behoud van hun baan dan in staatsveiligheid. Ze zullen niet naar de Kamer komen want het is AIVD-medewerkers verboden contacten te leggen met volksvertegenwoordigers
Neen, de AIVD'ers kunnen geen kant op. Zij worden bij herhaling monddood gemaakt en zijn overgeleverd aan de nukken van hogere ambtenaren bij de AIVD zelf. Hun noodkreet in de media was hun enige hoop op politieke partijen die zich het lot van de AIVD'ers zouden aantrekken. 
Op de SP na, liet geen enkele oppositiepartij van zich horen!!

Chantabele medewerkers
Minister Plasterk heeft toegezegd een zo gedetailleerd mogelijk plan te laten maken van de consequenties van de reorganisatie voor de staatsveiligheid. Is er in dat plan ook aandacht voor het AIVD-personeel? Ontslag is altijd een voedingsbodem voor frustraties.
Hoewel Nederland geen land is van Edward Snowdens of Bradley Mannings, kunnen ontslagen bij inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten toch gefrustreerde en chantabele medewerkers genereren. Zo zijn er medewerkers van de in 1994 opgeheven Inlichtingendienst Buitenland (IDB) na ontslag gerekruteerd door buitenlandse inlichtingendiensten en lekten naar de media.

Conclusie
AIVD-medewerkers voelen zich gepiepeld door het management van de AIVD. Ondanks eerdere beloften verdwijnen er toch arbeidsplaatsen in het primaire proces. Deze medewerkers kunnen geen kant op vanwege hun alom aanwezige geheimhoudingsplicht en zoeken steun via de media. Zij worden vervolgens geschoffeerd door de eigen minister, die al in de clinch ligt met de Tweede Kamer en de SP, die de ongeruste AIVD'ers best willen helpen.
Het wordt tijd voor een commissie die toezicht houdt op de uitvoering van deze geheime reorganisatie. Het instellen van een dergelijke commissie zou een zegen zijn. Niet alleen voor het personeel, maar ook in het belang van de staatsveiligheid.


Geen opmerkingen:

Wat is autonome rol AIVD nog waard?

Dick Schoof, DG-AIVD, moet wennen aan zijn rol bij de geheime dienst. Hij zoekt zijn heil nu nog vaak bij zijn oude werkgever het minis...