19 november 2012

Vals Israëlisch spel?

De tredmolen van de geschiedenis

Israël bang in tredmolen
Een column van Gershon Baskin in de New York Times. Baskin is medevoorzitter van het Israel Palestine Center for Research and Information, columnist van The Jerusalem Post en initiatiefnemer van en onderhandelaar tijdens geheime onderhandelingen.

Ahmed Jaabari geliquideerd

In zijn column schrijft Gershon Baskin dat Ahmed Jaabari, het hoofd van de militaire tak van Hamas en verantwoordelijk voor de ontvoering van de Israëlische soldaat Gilad Shalit, door Israëlische raketten is geliquideerd. 
Israël vindt dat het doel van de huidige disproportionele aanvallen op Gaza zo'n afschrikwekkende werking moeten hebben, dat er geen raketten meer op Israël worden afgevuurd. Onzin? Omdat de geschiedenis - het belangrijkste woord in Israël - leert dat Hamas niet zal ophouden zolang er geen wapenstilstand is? De morgen dat hij werd geliquideerd had Jaabari van Israël (middels de Egyptenaren) net een voorstel ontvangen voor een langdurig staakt-het-vuren. Als Jaabari niet was verhinderd tijdig te kunnen instemmen met het voorstel, dan was een nieuwe ronde van geweld voorkomen. Had hij geweigerd, dan was Israël waarschijnlijk op een soortgelijke wijze in de aanval gegaan als ze nu toch heeft gedaan.

Vals Israëlisch spel?


Je weet bijna zeker dat de Israëlische geheime dienst, de Mossad, ontdekte dat er een terroristische aanval vanuit Gaza dreigde en dat het leger preventief luchtaanvallen uitvoerde. Dus Israël is de echte agressor terwijl het land steeds opnieuw stelt dat het geen keuze heeft. Een land mag en moet zich weliswaar verdedigen, maar het is inderdaad de vraag of er geen andere middelen mogelijk zijn. Want, zo schrijft Gershon Baskin in de New York Times, Israël heeft 'het doelgericht doden', invasies, drones, F-16's, economische blokkades en politieke boycots  (tevergeefs) uitgeprobeerd, behalve het sluiten van een overeenkomst. Israëliërs die niet beter weten dan dat het doel (niet verzuipen in de Middellandse Zee) alle middelen heiligt, zijn zelfs bereid te sterven door Israël uitgelokt vijandig vuur. Het gaat hier om op christelijke sentimenten gerichte en geprovoceerde, zo niet uitgelokt geweld. Uitgelokt? Of is het soms toeval dat gewelddadige confrontaties  nagenoeg altijd (lees de geschiedenis er maar op na) oplaaien op die momenten dat de Palestijnen bij de VN op de agenda staan?

Timmermans: "Geen juridische bezwaren voor Palestijnse staat"

De Israëlische propagandamachine - zal wel een onderdeel zijn van de geheime dienstenwerkt nog steeds . De Israëlische lobby werkt ook in Nederland, bij de VVD/PvdA en in het sterk geïnfiltreerde Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Is het toeval dat draaikont Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken in Nederland, vindt dat een erkenning van de Palestijnse Autoriteit als staat door de Verenigde Naties ‘ontijdig en onverstandig’ is. Er zijn volgens Nederland in het geheel geen juridische bezwaren, stelt de in zeer korte tijd gebrainswahte Timmermans, maar een eigen, gedurfde, mening hebben helaas ook de PvdA-ministers en de vicepremier niet meer.

Israëlische lobby in Nederlands kabinet

Conclusie?

Het gaat Israël kennelijk niet om Ahmed Jaabari, niet om Hamas en niet om de VN. Soms twijfelt ook de Israëlische regering aan de steun in de wereld van landen met een joods/christelijke traditie. Een reden om de propagandamachine te laten draaien, sentimenten uit te lokken en om bevriende regeringen te beïnvloeden. Hierin is Israël erg goed, praten met landen die het toch al met de Israëlische politiek eens zijn. Het ontbreekt Israël echter aan overtuigings- en overredingskracht wanneer anderen het op voorhand met ze oneens zijn. Daar zou toch een uitdaging moeten liggen? Israël schijnt niet uit te zijn op een langdurig staakt-het-vuren.

Israël zit bangig vast in de tredmolen die ze anderen misgunt; zijn geschiedenis.

30 oktober 2012

AIVD verhuist naar Nederlandse ambassades

Ontslaggolf bij AIVD?

Nederlandse spionnen zwermen uit over de wereld
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-II is afgesproken dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, zijn spionnen uit het buitenland moet terugtrekken. Althans dat er niet meer in het buitenland zal worden geopereerd en dat de benodigde gegevens in het vervolg afkomstig zullen zijn van buitenlandse collega's.  De media in Nederland besteedden hieraan nog nauwelijks aandacht. Kennelijk te druk met andere ingewikkelde zaken die meer tot de verbeelding spreken van krantenlezers en tv-kijkers. In tegenstelling tot dit gebrek aan belangstelling van de media, bracht Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje direct op 30 oktober 2012 al een werkbezoek aan de geplaagde AIVD in Zoetermeer.

Commissie Davids:"informatieverstrekking  aan Tweede Kamer onvoldoende."


Nauwelijks vier jaar geleden werd de Commissie-Davids in het leven geroepen om een onderzoek te doen naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak. Slechts twee jaar geleden presenteerde de Commissie-Davids haar bevindingen in een rapport. Een van de belangrijkste conclusies was dat de twee Nederlandse - in het buitenland opererende - inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD veel genuanceerder waren over de situatie in Irak dan buitenlandse (Britse, Israëlische en Amerikaanse) inlichtingendiensten. Zo bleek er geen bewijs te zijn voor actieve Nederlandse militaire bijdrage aan de inval, maar die nuanceringen zijn niet door de Nederlandse ministers overgenomen. Bovendien was de informatieverstrekking door het kabinet Balkenende  aan de Tweede Kamer op sommige momenten onvoldoende.

De Tweede Kamer verplaatst AIVD-spionnen naar buitenland

De Tweede Kamer kan opnieuw in de problemen komen nu het lijkt alsof de Nederlandse regering weer moet gaan blind varen op gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten. Gegevens die door het Nederlandse parlement niet zijn te controleren op juistheid en tijdigheid. De Tweede Kamer zal het nieuwe kabinet moeten corrigeren. Het advies van de Kamer zou kunnen zijn dat Nederlandse spionnen 'onderduiken' op Nederlandse ambassades in de wereld, dus het personeel overplaatsen , opdat onafhankelijke nieuwsgaring door Nederlandse onderdanen gegarandeerd blijft. Of de Tweede Kamer kiest weer voor de afhankelijkheid van Amerikaanse, Britse en Israëlische diensten.

26 oktober 2012

Overheidscontrole, privacyschendingen? Niet erg, als we maar krijgen wat we willen!

Panopticon: "macht versus privacy" 

Panopticon debat en keuzes waard!

De documentaire van Peter Vlemmix "Panopticon" schetst een reeds lang bestaand analoog beeld in een nieuw digitaal jasje, namelijk dat van "Big Brother is Watching You". Beklemmend is de documentaire wel, maar niet veroordelend en ook educatief. Het laat de kijker genoeg mogelijkheden na te denken over hoe bedreigend hij/zij de technische ontwikkelingen zelf wil ervaren of niet.

Privacy onder druk? Niet erg, als we maar krijgen wat we willen!

De privacy van ons allen staat onder druk, dat klopt. Maar als we keuzes willen of moeten maken, zoals de documentairemaker wil dat we doen, kan die keuze ook zijn dat we de technologische ontwikkelingen voor 'lief' nemen. En dat doen Nederlanders als volk in Europa. Het is kennelijk niet erg bedreigend om je irisscan af te staan op vliegvelden, je vingerafdrukken bij de gemeente, een filmpje bij het openbaar vervoer of zelfs een foto bij de slijterij. Als we maar krijgen wat we willen, dat is het motto. We willen "alles" en we hebben er "alles" voor over, op een klein select gezelschap privacy watchers en journalisten na.

Bestrijders van de overheid

Jammer dat "overheidbestrijders" in publicaties deze zeer uitgebalanceerde documentaire van Vlemmix bijna willen "misbruiken" voor hun eenzijdig commentaar. Uiteraard verandert technologie - elke dag - de maatschappij. De vraag is, wie wil de vooruitgang tegenhouden, zonder dat er concessies worden gedaan aan bestaande en misschien wel verouderde normen? Wie wil er geen glasvezel en een supersnel internet? Niet meedoen lijkt de enige optie voor jezelf, maar de wereld draait door.
Brenno de Winter wil discussie, hij wil een debat. Hij raakt de kern wanneer hij zegt dat bestuurders niet willen horen. De vooruitgang wil hij niet tegenhouden, heeft er zelf ook voordeel van, maar wil voorkomen dat uitzonderingen (blunders van Diginotar) gemeengoed worden. De overheid moet meer garanties geven, moet transparanter zijn. En mag beslist niet 'zo maar' instrumenten als de bonuskaart van Albert Heijn gaan inzetten bij mogelijke uitkeringsfraude.

Digitale kanker als resultaat van digitale asbest

Zoals weer blijkt uit Panopticon draait alles om geld. Waarom wordt bijvoorbeeld het (illegaal?) downloaden van films gestopt en wordt het individu gestraft met uitsluiting van internet? Omdat het geld kost. De filmindustrie, met name in de VS en in handen van een kleine groep zeer rijke mensen, heeft een enorme macht en zorgt er voor om met de hulp van stromannen in zoveel mogelijk overheden in zoveel mogelijk landen enorme invloed (lobby) uit te oefenen. Het interesseert die zeer rijke mensen geen snars dat 'domme en geïndoctrineerde overheidsfunctionarissen' de privacy van individuen benadelen.

Antropologische en religieuze oorzaken?

Privacy watchers zouden niet alleen de gevolgen, maar ook eens de, misschien wel antropologische en religieuze, oorzaken van schendingen van privacy moeten bestuderen.
Wikileaks wordt bestreden door godvrezende Amerikanen. Piratebay door stinkend rijke Amerikanen van joodse origine. En dan zijn daar nog de God aanbiddende protestantse Nederlanders, die het almachtige controlerende oog van "de Vader" vrezen en dat oog misschien wel willen kopiëren in een willekeurig welk panopticon.

Macht corrumpeert

Is het dilemma soms niet veel eenvoudiger en gaat het er toch alleen maar om hoe de macht en het geld van enkelen blijft gewaarborgd ten koste van de privacy van het individu in de massa?

21 oktober 2012

Superdeal Fox-IT - Nederlandse politie

Wetgeving opsporing cybercrime eindelijk van de grond?


'Terughacken"

De opsporingsbevoegdheden voor politie en Openbaar Ministerie op internet worden versterkt. Dit schreef Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie medio oktober 2012 opnieuw aan de Tweede Kamer.
Het wordt tijd dat de (nieuwe nationale) politie ook mag 'terughacken', net als inlichtingen- veiligheidsdiensten in Nederland dat al langer mogen en succesvol in de praktijk brengen.
Ronald Prins van Fox-IT zegt aanvullend dat 'terughacken' als wapen tegen cybercrime niet kan zonder wettelijke basis en wil niet alleen een Nederlandse maar een internationale aanpak.
Hij vergelijkt de cybercrime met piraterij en daarvoor gelden immers ook internationale afspraken. "Nu is hét moment voor de politiek om problemen en oplossingen in cyberspace in kaart te brengen en zich aan een ‘zeerecht’ voor het internet te wagen". Wilco "Wise"finger sluit zich beslist aan bij deze mening.

Veiligheid kerncentrales in geding?

Is het toch niet een gevaarlijk speeltje omdat de politie deze bevoegdheden, zo die er komen, nog lang niet in de vingers heeft. Een passage uit de brief van Justitie aan de Kamer: "Het aantal cybermisdrijven neemt toe en de capaciteit, kennis en ervaring binnen de strafrechtketen houdt hiermee geen gelijke pas". Met andere woorden; "we kunnen het niet aan!"
En wat betekenen de uitlatingen van Jaap-Henk Hoepman van TNO en als hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit: "Het gevaar schuilt in de ontdekking van de werkwijze door de crimineel/terrorist zelf"en bovendien denkt Jaap-Henk dat de politie toch stiekem een klein achterdeurtje open laat en mee kijkt. Hij is zelfs bang dat de Nederlandse politie zomaar, per ongeluk, de computer van een kerncentrale reset! Het is voor de Nederlandse politie een onmogelijke opgave, zo besluit Hoepman.

Meldpunt cybercrime anoniem?

"Is dit dan wel een overtuigende reden om het er maar bij te laten zitten?",vraagt Mirko zich af. Analoge misdaadbestrijding heeft ook niet de ijdele hoop dat alle misdaden zullen verdwijnen? Het is zelfs niet het ultieme doel!

Natuurlijk zal er alles aan worden gedaan om als opsporingsautoriteiten niet op te vallen, dat is hun werk. Er is ervaring zat bij de Nederlandse politie- en veiligheidsdiensten. En anders zeker toch wel bij commerciële partijen als Fox-IT. Wat heeft eventuele samenwerking tussen overheid en bedrijven zoals Fox-IT te maken met het geweldsmonopolie van de politie? Niets; want er wordt in de reguliere opsporing op wettelijke basis al heel nauw samengewerkt met bijvoorbeeld detectivebureaus en beveiligingsdiensten. Dat kan dus ook met Fox-IT en andere bedrijven.
Misschien zelfs ooit samen met burgers in Burgernet, een politie keurmerk en een soort meldpunt cybercrime anoniem. Laten we er nu mee beginnen.
Bovendien is internationale samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wel geboden als het gaat om aanvallen op de nationale veiligheid. Hoezo geweldsmonopolie? Het kan wel degelijk nodig zijn om zonder toestemming van buitenlandse autoriteiten ‘terug te hacken’. Of is je eigen personal computer heiliger, Jaap-Henk Hoepman? Gebruik je wel een commerciële virusscanner?

Een superdeal tussen Fox-IT en de NL overheid? Waarom niet?

29 september 2012

ACP: Nationale politie is bouw-val!ACP:  Nationale politie is bouw-val!
ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp schrijft in het laatste weekend van september 2012 een brief aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie waarin hij beweert dat de realisatie van de Nationale Politie kraakt.
Hij zegt dat korpschef Gerard Bouman moet zorgen voor een politieorganisatie met voldoende professionaliteit en kwaliteit. De ACP is bang dat het mis gaat met de bouw van de Nationale Politie: 'Conclusie is dat het al misgaat met de heipalen en het fundament, om over de muren en de plinten van het huis nog maar te zwijgen.'
Uit een onderzoek door de ACP blijkt de vrees te bestaan dat de cultuur in de politietop onvoldoende verandert, omdat de "ouwe hap" in de politietop de nieuwe koers bepaalt! 


Cyrille Fijnaut
Ook criminoloog Cyrille Fijnaut zegt in een interview in De Telegraaf dat de nieuwe Nationale Politie te log wordt.
De Nationale Politie wordt volgens Fijnaut te bureaucratisch en daardoor minder slagvaardig. Ook staan ze volgens hem veel te ver af van het lokale bestuur en de bevolking. Fijnaut weerklinkt in de media als volgt: "Met een flinke politiepost in elke gemeente daaromheen, in plaats van de tien eenheden die het nu worden (..) had je een gekwalificeerde politiemacht op een zichtbare manier dicht bij de burger."


Bouwval of Bouman?
Wie kan zich nog herinneren dat Bouman ook tijdens "zijn" eigenhandige en eigenwijze verbouwing van de AIVD in die zelfde bouw-val is gelopen. In januari 2011 werd Bouman als hoofd van de AIVD ook al gewaarschuwd voor bouwfouten. Toen werd hem verweten dat hij oude bouwmaterialen gebruikte, die al aan vervanging toe waren. Tijdens de verbouw van de AIVD werd al regelmatig gerepareerd wat er fout ging. Het huis kwam maar niet op orde! 

Herhaling van zetten uit 2011?
Bouman (bijnamen: Bouwval of Bob de Bouwer) dacht dat hij bij de AIVD veel werk had verzet, maar ook toen werden al veel systeemfouten ontdekt, soms verkeerde muren gesloopt, het ging te snel; vaak even uit koers. Tijdens de verbouwing moest er al onderhoud worden gepleegd. Er waren veel muren rond bepaalde plekken gezet. Een ivoren toren rond de top.


Het cement wordt droog en los zand.
ACP houdt de vinger aan de pols. Intern kan het misgaan met de collegiale verhoudingen. Collega's zien elkaar straks niet meer, ze weten van elkaar niet meer wat ze doen en  hebben geen interesse meer in elkaars werk. Het cement tussen de stenen van deze verbouwing wordt droog en los zand.
Slecht voor de politieorganisatie, slecht voor de samenleving, de politiek en slecht voor de (nieuwe?) minister. Uiteindelijk is de burger de dupe!19 september 2012

Engelandvaarder Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill

Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill


In de media het overlijden van Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill. Hij vindt zijn geschiedenis in Wikipedia geweldig!
Wat een erelijst! Engelandvaarder en spion/verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog en dus (!) Ridder in de MWO Militaire Willems Orde.

Een paar uur lang 'klikken'door zijn levensverhaal en komt allerlei andere namen van verzetsstrijders tegen. Leuk om te lezen over de Groep Albrecht en het Nederlandse Bureau Inlichtingen (B.I).

Albrecht

Begonnen vanuit het niets wierf Albrecht in de beginfase voornamelijk personen uit zijn persoonlijke levenssfeer. Zodoende waren de circa 20 personen waar de groep eind mei 1943 uit bestond grotendeels afkomstig uit de gereformeerde studentenvereniging Societas Studiosorum Reformatorum (SSR). Ondanks de kleine bezetting verzamelde de groep een globaal overzicht van het Duitse militaire apparaat.

AIVD

Is het een gemis dat Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill met zo’n staat van dienst nooit bij de AIVD heeft gewerkt? Misschien zou hij daar helemaal niet op zijn plaats zijn geweest, als militair?
Je ziet nu toch ook dat de voormalige Commandant Landstrijdkrachten, Rob Bertholee, loopt te leuren met de door hem zo gepropageerde openheid van de AIVD in de Nederlandse samenleving. Eigen "eer en glorie"? Hij gaf deze maand (13 september) zelfs - op uitnodiging? - een lezing bij de Stichting Privacy First om te vertellen over de inbreuk die de AIVD op de privacy maakt.

Stichting Privacy First

Dit zou niet de stijl van Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill zijn. Geheime dienst en openheid, wie gelooft dit? Zelfs privacyfirst maakt op de eigen website (www.privacyfirst.nl) GEEN melding van de lezing door de leider van de AIVD over deze conflictsituatie.

Toetsingscommissie TIB en inlichtingendiensten niet in balans

Vertrouwen Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD geschaad & Na twee jaar nog s...