21 oktober 2012

Superdeal Fox-IT - Nederlandse politie

Wetgeving opsporing cybercrime eindelijk van de grond?


'Terughacken"

De opsporingsbevoegdheden voor politie en Openbaar Ministerie op internet worden versterkt. Dit schreef Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie medio oktober 2012 opnieuw aan de Tweede Kamer.
Het wordt tijd dat de (nieuwe nationale) politie ook mag 'terughacken', net als inlichtingen- veiligheidsdiensten in Nederland dat al langer mogen en succesvol in de praktijk brengen.
Ronald Prins van Fox-IT zegt aanvullend dat 'terughacken' als wapen tegen cybercrime niet kan zonder wettelijke basis en wil niet alleen een Nederlandse maar een internationale aanpak.
Hij vergelijkt de cybercrime met piraterij en daarvoor gelden immers ook internationale afspraken. "Nu is hét moment voor de politiek om problemen en oplossingen in cyberspace in kaart te brengen en zich aan een ‘zeerecht’ voor het internet te wagen". Wilco "Wise"finger sluit zich beslist aan bij deze mening.

Veiligheid kerncentrales in geding?

Is het toch niet een gevaarlijk speeltje omdat de politie deze bevoegdheden, zo die er komen, nog lang niet in de vingers heeft. Een passage uit de brief van Justitie aan de Kamer: "Het aantal cybermisdrijven neemt toe en de capaciteit, kennis en ervaring binnen de strafrechtketen houdt hiermee geen gelijke pas". Met andere woorden; "we kunnen het niet aan!"
En wat betekenen de uitlatingen van Jaap-Henk Hoepman van TNO en als hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit: "Het gevaar schuilt in de ontdekking van de werkwijze door de crimineel/terrorist zelf"en bovendien denkt Jaap-Henk dat de politie toch stiekem een klein achterdeurtje open laat en mee kijkt. Hij is zelfs bang dat de Nederlandse politie zomaar, per ongeluk, de computer van een kerncentrale reset! Het is voor de Nederlandse politie een onmogelijke opgave, zo besluit Hoepman.

Meldpunt cybercrime anoniem?

"Is dit dan wel een overtuigende reden om het er maar bij te laten zitten?",vraagt Mirko zich af. Analoge misdaadbestrijding heeft ook niet de ijdele hoop dat alle misdaden zullen verdwijnen? Het is zelfs niet het ultieme doel!

Natuurlijk zal er alles aan worden gedaan om als opsporingsautoriteiten niet op te vallen, dat is hun werk. Er is ervaring zat bij de Nederlandse politie- en veiligheidsdiensten. En anders zeker toch wel bij commerciële partijen als Fox-IT. Wat heeft eventuele samenwerking tussen overheid en bedrijven zoals Fox-IT te maken met het geweldsmonopolie van de politie? Niets; want er wordt in de reguliere opsporing op wettelijke basis al heel nauw samengewerkt met bijvoorbeeld detectivebureaus en beveiligingsdiensten. Dat kan dus ook met Fox-IT en andere bedrijven.
Misschien zelfs ooit samen met burgers in Burgernet, een politie keurmerk en een soort meldpunt cybercrime anoniem. Laten we er nu mee beginnen.
Bovendien is internationale samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wel geboden als het gaat om aanvallen op de nationale veiligheid. Hoezo geweldsmonopolie? Het kan wel degelijk nodig zijn om zonder toestemming van buitenlandse autoriteiten ‘terug te hacken’. Of is je eigen personal computer heiliger, Jaap-Henk Hoepman? Gebruik je wel een commerciële virusscanner?

Een superdeal tussen Fox-IT en de NL overheid? Waarom niet?

Geen opmerkingen:

Wat is autonome rol AIVD nog waard?

Dick Schoof, DG-AIVD, moet wennen aan zijn rol bij de geheime dienst. Hij zoekt zijn heil nu nog vaak bij zijn oude werkgever het minis...