30 oktober 2012

AIVD verhuist naar Nederlandse ambassades

Ontslaggolf bij AIVD?

Nederlandse spionnen zwermen uit over de wereld
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-II is afgesproken dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, zijn spionnen uit het buitenland moet terugtrekken. Althans dat er niet meer in het buitenland zal worden geopereerd en dat de benodigde gegevens in het vervolg afkomstig zullen zijn van buitenlandse collega's.  De media in Nederland besteedden hieraan nog nauwelijks aandacht. Kennelijk te druk met andere ingewikkelde zaken die meer tot de verbeelding spreken van krantenlezers en tv-kijkers. In tegenstelling tot dit gebrek aan belangstelling van de media, bracht Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje direct op 30 oktober 2012 al een werkbezoek aan de geplaagde AIVD in Zoetermeer.

Commissie Davids:"informatieverstrekking  aan Tweede Kamer onvoldoende."


Nauwelijks vier jaar geleden werd de Commissie-Davids in het leven geroepen om een onderzoek te doen naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak. Slechts twee jaar geleden presenteerde de Commissie-Davids haar bevindingen in een rapport. Een van de belangrijkste conclusies was dat de twee Nederlandse - in het buitenland opererende - inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD veel genuanceerder waren over de situatie in Irak dan buitenlandse (Britse, Israëlische en Amerikaanse) inlichtingendiensten. Zo bleek er geen bewijs te zijn voor actieve Nederlandse militaire bijdrage aan de inval, maar die nuanceringen zijn niet door de Nederlandse ministers overgenomen. Bovendien was de informatieverstrekking door het kabinet Balkenende  aan de Tweede Kamer op sommige momenten onvoldoende.

De Tweede Kamer verplaatst AIVD-spionnen naar buitenland

De Tweede Kamer kan opnieuw in de problemen komen nu het lijkt alsof de Nederlandse regering weer moet gaan blind varen op gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten. Gegevens die door het Nederlandse parlement niet zijn te controleren op juistheid en tijdigheid. De Tweede Kamer zal het nieuwe kabinet moeten corrigeren. Het advies van de Kamer zou kunnen zijn dat Nederlandse spionnen 'onderduiken' op Nederlandse ambassades in de wereld, dus het personeel overplaatsen , opdat onafhankelijke nieuwsgaring door Nederlandse onderdanen gegarandeerd blijft. Of de Tweede Kamer kiest weer voor de afhankelijkheid van Amerikaanse, Britse en Israëlische diensten.

Geen opmerkingen:

Wat is autonome rol AIVD nog waard?

Dick Schoof, DG-AIVD, moet wennen aan zijn rol bij de geheime dienst. Hij zoekt zijn heil nu nog vaak bij zijn oude werkgever het minis...