28 juni 2013

Geheime drukkerij 'de Volkskrant' op Ginkelse Heide

Een satirische bijdrage, geïnspireerd door weblog 'De Speld' en een discussie tussen Bas Paternotte in 'de Volkskrant' met SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak over geheimzinnigheden in de journalistiek.


Persvrijheid en vaderlandsliefde! Twee handen op een buik?
SP-Tweede Kamerlid, Van Raak, wil de mogelijkheid van onze geheime diensten beperken om journalisten in te zetten. "Te laat", is de mening van Bas Paternotte in 'de Volkskrant'.

Geheime drukkerij 'de Volkskrant' op Ginkelse Heide
Het is bijzonder en verbazingwekkend dat juist satirisch weblog De Speld pas op donderdag 27 juni 2013 nota bene in 'de Volkskrant' meldt dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een afdeling van een geheime dienst zou hebben  ontdekt op de Ginkelse Heide bij Ede.

Juist 'de Volkskrant' zou al decennia lang moeten weten dat het hier de clandestiene, drukkerij van de Volkskrant zelf uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog betreft.
Uiteraard zegt de AIVD, bij monde van voorlichter Tinus de Jong, van niets te weten en houdt de mogelijkheid open dat het " een klassiek geval van een verlaten callcenter" kan zijn. De realiteit is echter verbluffend schokkender.Samenwerking 'De Volkskrant' en BVD
De Volkskrant begon als "krant in spe" ooit op het platteland met de uitgifte van regionale blaadjes. Ook in Gelderland. In de Tweede Wereldoorlog verdween de krant tijdelijk. Daarna, in mei 1945, kwam de krant weer tot leven en zou in die tijd gedeeltelijk  gedrukt zijn in een ondergrondse drukkerij aan de rand van de Gelderse vallei.
Na de Tweede Wereldoorlog nam 'de Volkskrant' officieel intrek in een pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal, maar verhuisde in de jaren zestig al snel naar de Wibautstraat. Precies daar en toen kwam de samenwerking tussen 'de Volkskrant' en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) tot stand.

BVD-drukkerij
De BVD, in samenwerking met West-Europese  veiligheidsdiensten, na de oorlog op zoek naar overblijfselen uit de Duitse bezettingstijd, had namelijk een nog steeds werkende ondergrondse drukkerij ontdekt in de omgeving van de Ginkelse Heide. Maar in plaats van de drukkerij te ontmantelen, werd besloten het spel met de eigenaar 'de Volkskrant' onder voorwaarden mee te spelen. De drukkerij in Ede mocht blijven  mits de BVD daar allerlei krantjes en partijprogramma's  van linkse oppositiebewegingen, als de CPN, de vakbeweging, de Rode Jeugd, de Socialistische Partij uit Oss, krakersbewegingen en subversieve verenigingen als BLUF en de "witte BVD" mocht drukken.

BVD-agenten kregen schrijfles
Natuurlijk moesten BVD'ers worden geschoold in het journalistieke werk. Op de bovenste verdieping van 'de Volkskrant' aan de Wibautstaat in Amsterdam gaven redacteuren schrijfles. Daarvan maakten naar schatting zestig medewerkers van de BVD van de operationele afdeling Amsterdam gebruik. Hier konden ook gegevens tussen de krant en de veiligheidsdienst legaal worden uitgewisseld. Legaal, omdat er nog geen wetten waren die dat verboden. 

Gereformeerd
Het van oorsprong katholieke karakter van de krant verdween en daarvoor in de plaats kwam een meer gereformeerd signatuur vanuit de BVD. Tegelijkertijd ging de toon van de krant over van een milde naar een scherpere toon. Vanaf dat moment richtte de krant zich op de 'jongere progressieve lezer'. Logisch; de combinatie 'de Volkskrant' - BVD ging steeds beter draaien. En als je dan gewend raakt aan het schrijven van partijprogramma's van linkse clubjes, dan zie die tendens vanzelf terug in de krant.

Zowel de BVD als de krantenredactie groeiden snel, en werden uitgebreid met academici, terwijl daarvoor voornamelijk zelfopgeleide gereformeerde  oud-verzetsstrijders en katholieke journalisten de dienst uitmaakten. Hoofdredacteur Harry Lockefeer een linkse intellectueel, werkte in die tijd nauw samen met oud-verzetsstrijder en het hoofd van de BVD, Andries Kuipers.

Paternotte wil legalisatie
Is het louter toeval dat journalist Bas Paternotte in diezelfde Volkskrant de ruimte krijgt een debat aan te gaan met SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak over journalisten die bron kunnen zijn van de AIVD? Natuurlijk niet.
De journalist Paternotte probeert de rol van de journalistiek na de ontdekking van de jarenlange samenwerking tussen 'de Volkskrant' en de BVD/AIVD niet alleen van alle blaam te zuiveren.
Nee, hij wil een volksvertegenwoordiger ervan overtuigen het een zaak van vaderlandsliefde te vinden, die hij kennelijk mist bij de SP. "De AIVD waakt over onze veiligheid namens de majesteit, en een verzoek van de majesteit sla je niet bij voorbaat af', vindt Paternotte. Hij wekt hiermee op zijn minst de indruk al veel langer op de hoogte te zijn van de "Ginkelse geheime samenwerking" tussen krant en dienst.

 SP-Kamerlid, Van Raak, wil de mogelijkheid van onze geheime diensten beperken om journalisten in te zetten. "Te laat", is de mening van Bas Paternotte in 'de Volkskrant'.


Staatsgeheim
En uiteraard weet Ronald van Raak van de SP van niets.

Het is een staatsgeheim dat 'de Volkskrant' en de BVD in eendrachtige samenwerking ooit het partijprogramma van de radicale, subversieve, niet vaderlandslievende en met de communisten heulende Socialistische Partij schreven op de bovenste verdieping in de Wibautstraat en drukten in de clandestiene drukkerij van 'de Volkskrant' op de Ginkelse Heide.

Media en inlichtingendiensten samen verder
Is hiermee de veel gehoorde, maar veel minder gedeelde stelling dat veel manieren van werken van de journalist en die van de medewerker van een geheime dienst met elkaar overeenkomen een beetje onderbouwd? Zo ja, dan kunnen ze samen verder! Daar heeft de Nederlandse volksvertegenwoordiging niets over te vertellen.


Persvrijheid en vaderlandsliefde! Al jaren twee handen op een buik? Nooit geweten!

Geen opmerkingen:

Wat is autonome rol AIVD nog waard?

Dick Schoof, DG-AIVD, moet wennen aan zijn rol bij de geheime dienst. Hij zoekt zijn heil nu nog vaak bij zijn oude werkgever het minis...