23 november 2013

Edward Snowden is een door KGB gerekruteerde defector

Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. 
Edward Snowden is een door KGB gerekruteerde defector

Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen en niet alleen die alarmbellen die de Nederlandse media willen horen.
Het is toch opvallend , hoop ik, dat er alleen 'schandalen' worden onthuld over afgeluisterde 'vrienden' van de Amerikanen in onze westerse samenleving. Het is toch naïef te veronderstellen dat dat niet ook is gebeurd in andere landen. Voor de hand ligt dan toch de oude vijand Rusland.

Snowden veilig in het Kremlin

Laat juist daar nu Edward Snowden veilig onderdak hebben gevonden en gekregen. Het is toch logisch dat Snowden een veilige schuilplaats werd aangeboden in ruil voor, bijvoorbeeld zwijgen over de zwakke kanten van het hele Kremlin, zo niet die van president Poetin zelf, die natuurlijk ook is afgeluisterd.

Ik wil niet zover gaan dat Edward Snowden een resultaat is van een perfecte Russische operatie om de USA en de oude bondgenoten tegen elkaar uit te spelen. Het zou natuurlijk wel een goede spionagestunt zijn als over enige jaren blijkt dat Rusland wel achter deze verdeel en heers operatie zit, met het doel de bondgenoten juist nu te overtuigen van kwaad spel door de VS.

Poetin ook afgeluisterdWanneer de VS naast Merkel en de Paus ook Poetin heeft afgeluisterd - en waarom niet - heeft niet alleen het Kremlin een groot imagoprobleem. Maar ook de Amerikanen die moeten toegeven dat de Russische geheime diensten gigantische represailles hebben genomen met 'hun' Edward Snowden.

Wie heeft wie in de tang? Heeft Rusland de VS in hun macht met de overloper Snowden binnen de muren van het Kremlin? Of zijn de VS met hun NSA-activiteiten heer en meester in het Kremlin en hebben zij ook de mobiele telefoon afgeluisterd van Vladimir Poetin?

Plot: Snowden is defector

Tot slot. Wanneer je leest over de strijd tussen de inlichtingendiensten van Rusland en Amerika, dan zou nu het plot zijn dat Edward Snowden een gerekruteerde defector (overloper) is, die uit ideologische motieven zijn land, de VS, verraadt in opdracht van het KGB om de bondgenoten van de VS in het vrije westen tegen elkaar op te zetten.

Maar ik begrijp het ook wel dat niet iedereen wil of kan geloven dat de zogenaamde klokkenluider een Amerikaanse defector. Wie gelooft nog zijn/haar eigen gezond verstand? Dit doet dan weer denken aan die jaren 60 en vooral 70, toen heel Nederland rücksichtslos anti-Amerikaans was.

Waarom gelooft iedereen zo maar die Snowden?

Het is toch echt beter te luisteren naar meer bronnen en hun invalshoeken dan uiteindelijk alleen Edward Snowden op zijn blauwe ogen te geloven. Dat is pas echt naïef.

19 november 2013

Snowden mag niet onthullen dat ook Poetin is afgeluisterd

  

President Poetin van Rusland werd ook afgeluisterd, maar Snowden mag niets onthullen in ruil voor een veilig verblijf in Moskou. SP-Kamerlid Van Raak moet in Rusland nader onderzoek doen.

SP-Kamerlid Van Raak moet Edward Snowden niet in Tweede Kamer maar in Moskou ondervragen

Snowden niet in Tweede Kamer

Snowden kan niet naar Nederland komen. President Poetin heeft zonder twijfel voorwaarden gesteld aan het verblijf van Snowden in Moskou. Die mag niets onthullen over Amerikaanse afluisterpraktijken in Rusland. Poetin doet er alles aan om te verbergen dat ook hij als president van Rusland door de Amerikanen is afgeluisterd. Dus moet nu SP-Kamerlid Van Raak als Nederlands parlementariër in Moskou aanvullend onderzoek doen naar de redenen waarom Snowden nog niets onthult over Amerikaanse 'afluisterpraktijken' in Rusland.

Klokkenluider of landverrader

Het blijft een raadsel waarom verscheidene politici in Nederland, een land dat al 200 jaar een 'vriend' is van Amerika, de voormalige CIA-medewerker en NSA-systeembeheerder, de Amerikaan Edward Snowden niet als een verrader zien, maar als een klokkenluider. Een van die politici is SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij is een enorme bewonderaar en aanhanger van Edward Snowden.

Nederlandse geschiedenis

Allereerst wil Van Raak weten waarom de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten op schoot zitten bij de Amerikanen. Hem valt een belangrijk gebrek aan historisch besef te verwijten. De partij kent de geschiedenis van Nederland en zijn bondgenoten sinds de Tweede Oorlog kennelijk niet. Zijn eigen oppositiepartij komt niet veel slimmer over door te veronderstellen dat er antwoord komt op vragen welke geheime afspraken er zijn gemaakt tussen Nederlandse en Amerikaanse veiligheidsdiensten.
Ten tweede wil Van Raak met de voormalig CIA-medewerker Edward Snowden zelf praten. Maar het aller-domste wat hij wil doen, is proberen de Amerikaan naar Nederland te halen. Hij is zo naïef om te veronderstellen dat Nederland eeuwenlange betrekkingen met de VS op het spel zal zetten, door deze gezochte crimineel naar Nederland uit te nodigen en hem nog te beschermen ook.

Russisch staatscircus

Het is Van Raak's recht en plicht om als lid van de Tweede Kamer alle mogelijke middelen aan te grijpen om zichzelf te informeren over de onthullingen van Snowden. De Amerikaanse NSA spioneert immers ook in Nederland . De krant lezen is niet voldoende. Maar om te denken dat een hoorzitting met Edward Snowden zal leiden tot meer kennis over praktijken die Uncle Sam in Nederland uitvoert, is een kinderlijke verwachting. Een dergelijke hoorzitting zou meer lijken op een optreden van een Amerikaanse beer uit het Russische staatscircus.

Van Raak schiet helemaal door wanneer hij als bewonderaar van de Amerikaan Snowden de Nederlandse regering de verzekering vraagt deze ex-spion niet aan de VS te zullen uitleveren.
Een ding is zeker, Van Raak is net zo op zoek naar geheimen als een geheime dienst zelf. Hij legt zelfs bezoeken af aan de AIVD en Britse inlichtingendiensten. Maar ook Van Raak zal Snowden zelf geen nieuws kunnen ontfutselen; zeker niet tijdens een hoorzitting.

Afluisterpraktijken in Rusland

Edward Snowden is al in de vroege zomer van 2013 begonnen met het lekken van gegevens over digitale spionageactiviteiten door de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA in het project PRISM. Een half jaar geleden wist bijna niemand iets over de duistere praktijken van de Amerikaanse NSA in West-Europa. De voormalige CIA-medewerker en NSA-systeembeheerder, de Amerikaan Edward Snowden, deed in Rusland een serieus groot boekwerk open. Edward Snowden heeft al zo veel verteld, maar het valt op dat zijn verhalen alleen gaan over activiteiten van de NSA in bevriende (westerse) landen van de VS en dat niets wijst in de richting van mogelijke afluisterpraktijken van de Amerikanen in Rusland of misschien zelfs China. Dat is raar!

Het is een grote verdienste van de Russische autoriteiten om Amerikaanse inbreuken op de privacy van machthebbers in Moskou uit de media te houden. Natuurlijk heeft Poetin aan Edward Snowden de voorwaarden gesteld de voor Rusland gevoelige gegevens niet te openbaren in ruil voor een veilig verblijf in Moskou. Snowden kan en mag Poetin niet blameren door te onthullen dat ook de president van Rusland is afgeluisterd. Deze modus operandus, gebruikt door bijna alle geheime diensten, is in veel geschiedkundige beschouwingen terug te vinden.

Juist daarom moet Van Raak als zogenaamd onafhankelijk Nederlands parlementariër in Moskou aanvullend onderzoek doen naar wat Edward Snowden nog niet heeft verteld, in plaats van de Nederlandse bevolking te vermoeien met vragen over de Nederlands-Amerikaanse geschiedenis.

Conclusie

De verhalen van Edward Snowden hebben Nederland weer veel geleerd over de duistere digitale activiteiten van de Amerikanen in Europa. Het SP-Kamerlid, Ronald van Raak, wil ook weten waarom de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten samenwerken met de Amerikanen en welke afspraken er zijn gemaakt tussen Nederlandse en Amerikaanse geheime diensten.

Van Raak wil dat de Tweede Kamer in Nederland alle mogelijke middelen voor onderzoek benut en gaat op bezoek bij AIVD en MI5/MI6. Hij kan beter onderzoeken waarom Snowden niets onthult over Amerikaanse 'afluisterpraktijken' in Rusland. Hoe komt het dat de geheime diensten van Rusland (en China) nog geen eigen 'Snowden' kennen, maar evengoed als de Amerikanen in Nederland actief zijn, met hun eigen surveillanceprogramma á la PRISM.

Snowden kan niet naar Nederland komen, dus moet Van Raak in Moskou Snowden ondervragen. De kans is echter groot dat hij in de Russische Doema deze kwestie zeker niet kan aankaarten zonder te worden gemolesteerd door een Russische geheime dienst.

Zolang houdt de Amerikaan Snowden nog zijn Nederlandse socialistische bewonderaar.


Wegingsnotitie inlichtingendiensten in categorie ‘kantklossen’

Minister-president Rutte,  ‘champions league kantklosser' Na het referendum over de in de volksmond en door sommige media genoem...