30 oktober 2012

AIVD verhuist naar Nederlandse ambassades

Ontslaggolf bij AIVD?

Nederlandse spionnen zwermen uit over de wereld
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-II is afgesproken dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, zijn spionnen uit het buitenland moet terugtrekken. Althans dat er niet meer in het buitenland zal worden geopereerd en dat de benodigde gegevens in het vervolg afkomstig zullen zijn van buitenlandse collega's.  De media in Nederland besteedden hieraan nog nauwelijks aandacht. Kennelijk te druk met andere ingewikkelde zaken die meer tot de verbeelding spreken van krantenlezers en tv-kijkers. In tegenstelling tot dit gebrek aan belangstelling van de media, bracht Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje direct op 30 oktober 2012 al een werkbezoek aan de geplaagde AIVD in Zoetermeer.

Commissie Davids:"informatieverstrekking  aan Tweede Kamer onvoldoende."


Nauwelijks vier jaar geleden werd de Commissie-Davids in het leven geroepen om een onderzoek te doen naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak. Slechts twee jaar geleden presenteerde de Commissie-Davids haar bevindingen in een rapport. Een van de belangrijkste conclusies was dat de twee Nederlandse - in het buitenland opererende - inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD veel genuanceerder waren over de situatie in Irak dan buitenlandse (Britse, Israëlische en Amerikaanse) inlichtingendiensten. Zo bleek er geen bewijs te zijn voor actieve Nederlandse militaire bijdrage aan de inval, maar die nuanceringen zijn niet door de Nederlandse ministers overgenomen. Bovendien was de informatieverstrekking door het kabinet Balkenende  aan de Tweede Kamer op sommige momenten onvoldoende.

De Tweede Kamer verplaatst AIVD-spionnen naar buitenland

De Tweede Kamer kan opnieuw in de problemen komen nu het lijkt alsof de Nederlandse regering weer moet gaan blind varen op gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten. Gegevens die door het Nederlandse parlement niet zijn te controleren op juistheid en tijdigheid. De Tweede Kamer zal het nieuwe kabinet moeten corrigeren. Het advies van de Kamer zou kunnen zijn dat Nederlandse spionnen 'onderduiken' op Nederlandse ambassades in de wereld, dus het personeel overplaatsen , opdat onafhankelijke nieuwsgaring door Nederlandse onderdanen gegarandeerd blijft. Of de Tweede Kamer kiest weer voor de afhankelijkheid van Amerikaanse, Britse en Israëlische diensten.

26 oktober 2012

Overheidscontrole, privacyschendingen? Niet erg, als we maar krijgen wat we willen!

Panopticon: "macht versus privacy" 

Panopticon debat en keuzes waard!

De documentaire van Peter Vlemmix "Panopticon" schetst een reeds lang bestaand analoog beeld in een nieuw digitaal jasje, namelijk dat van "Big Brother is Watching You". Beklemmend is de documentaire wel, maar niet veroordelend en ook educatief. Het laat de kijker genoeg mogelijkheden na te denken over hoe bedreigend hij/zij de technische ontwikkelingen zelf wil ervaren of niet.

Privacy onder druk? Niet erg, als we maar krijgen wat we willen!

De privacy van ons allen staat onder druk, dat klopt. Maar als we keuzes willen of moeten maken, zoals de documentairemaker wil dat we doen, kan die keuze ook zijn dat we de technologische ontwikkelingen voor 'lief' nemen. En dat doen Nederlanders als volk in Europa. Het is kennelijk niet erg bedreigend om je irisscan af te staan op vliegvelden, je vingerafdrukken bij de gemeente, een filmpje bij het openbaar vervoer of zelfs een foto bij de slijterij. Als we maar krijgen wat we willen, dat is het motto. We willen "alles" en we hebben er "alles" voor over, op een klein select gezelschap privacy watchers en journalisten na.

Bestrijders van de overheid

Jammer dat "overheidbestrijders" in publicaties deze zeer uitgebalanceerde documentaire van Vlemmix bijna willen "misbruiken" voor hun eenzijdig commentaar. Uiteraard verandert technologie - elke dag - de maatschappij. De vraag is, wie wil de vooruitgang tegenhouden, zonder dat er concessies worden gedaan aan bestaande en misschien wel verouderde normen? Wie wil er geen glasvezel en een supersnel internet? Niet meedoen lijkt de enige optie voor jezelf, maar de wereld draait door.
Brenno de Winter wil discussie, hij wil een debat. Hij raakt de kern wanneer hij zegt dat bestuurders niet willen horen. De vooruitgang wil hij niet tegenhouden, heeft er zelf ook voordeel van, maar wil voorkomen dat uitzonderingen (blunders van Diginotar) gemeengoed worden. De overheid moet meer garanties geven, moet transparanter zijn. En mag beslist niet 'zo maar' instrumenten als de bonuskaart van Albert Heijn gaan inzetten bij mogelijke uitkeringsfraude.

Digitale kanker als resultaat van digitale asbest

Zoals weer blijkt uit Panopticon draait alles om geld. Waarom wordt bijvoorbeeld het (illegaal?) downloaden van films gestopt en wordt het individu gestraft met uitsluiting van internet? Omdat het geld kost. De filmindustrie, met name in de VS en in handen van een kleine groep zeer rijke mensen, heeft een enorme macht en zorgt er voor om met de hulp van stromannen in zoveel mogelijk overheden in zoveel mogelijk landen enorme invloed (lobby) uit te oefenen. Het interesseert die zeer rijke mensen geen snars dat 'domme en geïndoctrineerde overheidsfunctionarissen' de privacy van individuen benadelen.

Antropologische en religieuze oorzaken?

Privacy watchers zouden niet alleen de gevolgen, maar ook eens de, misschien wel antropologische en religieuze, oorzaken van schendingen van privacy moeten bestuderen.
Wikileaks wordt bestreden door godvrezende Amerikanen. Piratebay door stinkend rijke Amerikanen van joodse origine. En dan zijn daar nog de God aanbiddende protestantse Nederlanders, die het almachtige controlerende oog van "de Vader" vrezen en dat oog misschien wel willen kopiëren in een willekeurig welk panopticon.

Macht corrumpeert

Is het dilemma soms niet veel eenvoudiger en gaat het er toch alleen maar om hoe de macht en het geld van enkelen blijft gewaarborgd ten koste van de privacy van het individu in de massa?

21 oktober 2012

Superdeal Fox-IT - Nederlandse politie

Wetgeving opsporing cybercrime eindelijk van de grond?


'Terughacken"

De opsporingsbevoegdheden voor politie en Openbaar Ministerie op internet worden versterkt. Dit schreef Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie medio oktober 2012 opnieuw aan de Tweede Kamer.
Het wordt tijd dat de (nieuwe nationale) politie ook mag 'terughacken', net als inlichtingen- veiligheidsdiensten in Nederland dat al langer mogen en succesvol in de praktijk brengen.
Ronald Prins van Fox-IT zegt aanvullend dat 'terughacken' als wapen tegen cybercrime niet kan zonder wettelijke basis en wil niet alleen een Nederlandse maar een internationale aanpak.
Hij vergelijkt de cybercrime met piraterij en daarvoor gelden immers ook internationale afspraken. "Nu is hét moment voor de politiek om problemen en oplossingen in cyberspace in kaart te brengen en zich aan een ‘zeerecht’ voor het internet te wagen". Wilco "Wise"finger sluit zich beslist aan bij deze mening.

Veiligheid kerncentrales in geding?

Is het toch niet een gevaarlijk speeltje omdat de politie deze bevoegdheden, zo die er komen, nog lang niet in de vingers heeft. Een passage uit de brief van Justitie aan de Kamer: "Het aantal cybermisdrijven neemt toe en de capaciteit, kennis en ervaring binnen de strafrechtketen houdt hiermee geen gelijke pas". Met andere woorden; "we kunnen het niet aan!"
En wat betekenen de uitlatingen van Jaap-Henk Hoepman van TNO en als hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit: "Het gevaar schuilt in de ontdekking van de werkwijze door de crimineel/terrorist zelf"en bovendien denkt Jaap-Henk dat de politie toch stiekem een klein achterdeurtje open laat en mee kijkt. Hij is zelfs bang dat de Nederlandse politie zomaar, per ongeluk, de computer van een kerncentrale reset! Het is voor de Nederlandse politie een onmogelijke opgave, zo besluit Hoepman.

Meldpunt cybercrime anoniem?

"Is dit dan wel een overtuigende reden om het er maar bij te laten zitten?",vraagt Mirko zich af. Analoge misdaadbestrijding heeft ook niet de ijdele hoop dat alle misdaden zullen verdwijnen? Het is zelfs niet het ultieme doel!

Natuurlijk zal er alles aan worden gedaan om als opsporingsautoriteiten niet op te vallen, dat is hun werk. Er is ervaring zat bij de Nederlandse politie- en veiligheidsdiensten. En anders zeker toch wel bij commerciële partijen als Fox-IT. Wat heeft eventuele samenwerking tussen overheid en bedrijven zoals Fox-IT te maken met het geweldsmonopolie van de politie? Niets; want er wordt in de reguliere opsporing op wettelijke basis al heel nauw samengewerkt met bijvoorbeeld detectivebureaus en beveiligingsdiensten. Dat kan dus ook met Fox-IT en andere bedrijven.
Misschien zelfs ooit samen met burgers in Burgernet, een politie keurmerk en een soort meldpunt cybercrime anoniem. Laten we er nu mee beginnen.
Bovendien is internationale samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wel geboden als het gaat om aanvallen op de nationale veiligheid. Hoezo geweldsmonopolie? Het kan wel degelijk nodig zijn om zonder toestemming van buitenlandse autoriteiten ‘terug te hacken’. Of is je eigen personal computer heiliger, Jaap-Henk Hoepman? Gebruik je wel een commerciële virusscanner?

Een superdeal tussen Fox-IT en de NL overheid? Waarom niet?

Wegingsnotitie inlichtingendiensten in categorie ‘kantklossen’

Minister-president Rutte,  ‘champions league kantklosser' Na het referendum over de in de volksmond en door sommige media genoem...